Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Investiční pobídky čekají změny

Cílem je více podporovat investice s vysokou přidanou hodnotou, výzkum, vývoj a inovace

24.01.2017
Investiční pobídky čekají změny

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest zvažuje úpravy systému podpory investic. Změny by mohly přijít také v podobě novelizace zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.  V rámci konference Podpora investic do budoucna o tom diskutovali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera se zástupci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a další odbornou veřejností.

„Česká ekonomika je na tom nyní nejlépe za dlouhé poslední roky. To nás ale nesmí ukolébat do nečinnosti. Hnacím motorem ekonomického růstu jsou investice a právě nyní je nejvyšší čas zamyslet se nad systémem jejich podpory. Abychom udrželi tempo růstu a nezaostávali do budoucna za nejvyspělejšími západními státy, měli bychom se spíše než na zvyšování objemu výroby zaměřit na zvyšování podílu přidané hodnoty v produkci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Zvýšit by se měla finanční podpora investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména technologických center a center strategických služeb. Tato centra by mohla v budoucnu získat hmotnou podporu na nová pracovní místa a na školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců plošně v celé České republice, nyní je podpora poskytována pouze v postižených regionech. Technologickým centrům většího rozsahu by se mohla navýšit hmotná podpora na pořízení majetku. Ve zpracovatelském průmyslu by se měly akcentovat projekty s jistým dlouhodobým podílem výdajů na výzkum a vývoj.

Diskutuje se také o odstranění překážek v oblasti zaměstnávání pracovní síly, konkrétně možnost podpory částečných úvazků či upravení lhůty pro zachování nových pracovních míst. Zvažuje se i možnost stanovení minimální výše vyplácených mezd. Na druhou stranu se i nadále počítá se zachováním současného rozsahu pobídek ve zpracovatelském průmyslu v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Větší roli v systému investičních pobídek by měly hrát prováděcí právní předpisy, například nařízení vlády a podobně.

„Změny mají za cíl více podpořit investice s vysokou přidanou hodnotou, které s sebou přináší i růst mezd a zvyšování životní úrovně obyvatel, nejde nám tedy o podporu nových pracovních míst, ale o kvalitu investic,“ řekl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Investiční pobídky jsou v České republice v různých formách poskytovány od roku 1998. V současnosti podporují oblast zpracovatelského průmyslu, technologická centra a centra strategických služeb. Poskytovány jsou ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců, hmotné podpory na pořízení majetku či osvobození od daně z nemovitosti.

V letech 1998 až 2016 bylo na základě zaregistrovaných žádostí uděleno přes tisíc rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, na jejichž základě investoři přislíbili proinvestovat přes 800 miliard korun a vytvořit více než 180 tisíc nových pracovních míst. Nejvíce rozhodnutí bylo uděleno investorům v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o oblast výroby dopravních prostředků a strojírenský průmysl.

Příprava zvažované novely je v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. Podílela by se na ní i agentura CzechInvest a připomínkovaly další ministerstva a instituce, zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a podobně.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Petra Menclová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 430,petra.menclova@czechinvest.org

Kontakt na MPO ČR:

Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí, tel.: +420 224 854 137, +420 702 211 157, kotrba@mpo.cz

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}