Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - listopad 2007

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

15.11.2007
Aktuální informace o programech podpory podnikání - listopad 2007

Aktuálně jsou pro žadatele otevřené časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do programů Marketing a Potenciál. Žádosti o dotace se podávají ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Žadatelům doporučujeme podávat žádosti průběžně a nenechávat jejich odeslání na poslední chvíli, neboť v posledních dnech platnosti Výzvy mohou být servery přetížené.

  •  Potenciál: program, který pomáhá malým a středním podnikatelským subjektům (platí pro 1. výzvu) zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

V rámci aktualizace Výzvy k programu Potenciál došlo k prodloužení příjmu registračních žádostí do 31. 12. 2007 a plných žádostí do 31. 1. 2008. Zároveň došlo k navýšení alokace finančních prostředků pro tuto výzvu ze současných 600 mil. Kč na 900 mil. Kč.

  • Marketing: program určený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují, prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Dotaci lze využít například na vytvoření propagačních materiálů a internetových stránek v cizím jazyce, pronájem výstavních stánků a ploch atd.

Příjem registračních žádostí do programu Marketing končí dne 31. 12. 2007.

 

Standard rozvoje lidských zdrojů

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je až do konce roku 2007 možné přihlásit se do Národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů a získat tak podporu v celkové výši až 320 000 Kč na zavedení mezinárodně uznávaného standardu v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance. Získání osvědčení Investor in People je pro podnik zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem podniku.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele:

Na stránkách programů ICT v podnicích, Inovace - Inovační projekt, Marketing, Rozvoj, Potenciál a Ekoenergie naleznete aktualizované Pokyny pro žadatele a příjemce dotace těchto programů.

 

Kalendář akcí:

  • V úterý 4.12.2007 se v prostorách pražského hotelu Boscolo – Carlo IV uskuteční konference pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu "Operační program Podnikání a inovace - podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období".

Cílem konference je představit veřejnosti konečnou podobu Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 - jeho obsah, připravované výzvy pro předkládání projektů v roce 2008, cíle, kterých by mělo být společně dosaženo při čerpání prostředků ze SF EU, a na závěr prodiskutovat praktické otázky spojené s implementací a předkládáním projektů firem.

Více informací o konferenci a přihlášku naleznete na webové stránce MPO.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}