Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Zdevastovaná industriální krajina rozlohy Lipenské přehrady hyzdí severní Moravu

Moravskoslezský kraj hledá investory až pro 1 350 brownfieldů

21.11.2008
Zdevastovaná industriální krajina rozlohy Lipenské přehrady hyzdí severní Moravu

Hlavní body:

  • V Moravskoslezském kraji je až 1 350 brownfieldů
  • Rozloha brownfieldů v kraji je až 43,86 km2 – velikost srovnatelná s plochou Lipenské přehrady
  • Celá polovina brownfieldů pochází z průmyslu, a to je výrazně víc než jinde v Česku
  • Přes 50 % brownfieldů prokazatelně netrpí ekologickou zátěží – lepší výsledek než průměr ČR
  • Na regeneraci českých brownfieldů je ve zdrojích EU připraveno několik desítek miliard korun

Opuštěné továrny, vyhaslé pece nebo rozpadlé zemědělské usedlosti; takových míst je v Moravskoslezském kraji podle odhadů agentury CzechInvest a Kraje až 1 350. Celkem zabírají 43,86 km2, tedy plochu srovnatelnou s rozlohou Lipenské přehrady. Celá polovina těchto lokalit zbyla po zrušených průmyslových podnicích, a to je vůbec nejvyšší podíl ze všech krajů České republiky.

Na regeneraci takto poškozené krajiny mohou obce nebo podnikatelé získat od Evropské unie a z národních zdrojů dotace v celkové výši několika desítek miliard korun. Jak do těchto lokalit postupně vrátit život, který odsud před lety vyprchal? Jak získat granty a co regenerace brownfieldů přináší? To byla témata již třináctého a zároveň závěrečného ze série seminářů agentury CzechInvest, které se postupně konaly ve všech krajích České republiky.

„Zájem investorů o Českou republiku se v posledních letech z velké části koncentruje právě na Moravskoslezský kraj. Regenerace brownfieldů představuje zajímavou příležitost jak na jedné straně pokrýt zvýšený zájem o nemovitosti pro podnikání v kraji a současně přitom vyřešit komplikace, které s sebou existence opuštěných areálů v obydlené krajině nevyhnutelně přináší,“ říká Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Výhodou brownfieldů je, že se často nacházejí v místech s již existující infrastrukturou, v blízkosti nebo přímo v centrech obydlených území.Naším cílem je vysvětlit všechny výhody i nevýhody investic do brownfieldů a ukázat, že mohou být více než dobrou alternativou ke stavbám na zelené louce.“

Na sérii seminářů CzechInvest představuje možnosti podpory financování regenerace brownfieldů, která je v mnoha případech nezbytná. Oživení brownfieldů přímo podporuje 13 unijních nebo národních dotačních programů. Desítky miliard korun z nich mohou získat projekty od rekonstrukcí železničních vleček po stavby nových center pro výzkum a vývoj.

Moravskoslezský kraj: Suverénně nejvyšší podíl průmyslových brownfieldů

Každý druhý brownfield v Moravskoslezském kraji zbyl po zkrachovalém průmyslovém podniku. To je bezmála o pětinu vyšší podíl než v průměru za celou Českou republiku. Na opuštěná zemědělská družstva, která jsou jinak v ČR nejobvyklejším původcem brownfieldů, zbylo až s velkým odstupem druhé místo. Mají na svědomí 21,6 procent brownfieldů v kraji.

Průmysl bude podle Vyhledávací studie zpracované agenturou CzechInvest a Krajem na moravskoslezských brownfieldech dominovat nejspíše i v dalších letech. Studie doporučuje průmyslovou výrobu a s ní spojené služby jako nejvhodnější nové využití pro celých 54 procent dnešních brownfieldů. Podíl zemědělství naopak zřejmě klesne až k 11 procentům.

Projekty regenerace brownfieldů na bydlení a služby by měly být s 30,6 procenty druhou nejčetnější skupinou po průmyslu. Jejich podíl v Moravskoslezském kraji přibližně odpovídá podílu těchto projektů na budoucím využití brownfieldů v celostátním průměru. V soukromých rukou je 73 procent brownfieldů, zbytek patří veřejným institucím.

Možná trochu překvapujícím závěrem studie je i to, že 53,5 procent opuštěných areálů na severu Moravy prokazatelně netrpí žádnou ekologickou zátěží. Oproti průměru za celou Českou republiku je to mírně lepší výsledek,“ dodává Rudyšarová.

Národní databáze brownfieldů

Jedním z hlavních témat seminářů je i Národní databáze brownfieldů. Ta obsahuje detailní informace včetně vlastnických vztahů, ekologické zátěže i fotografií ve velkém rozlišení o brownfieldech napříč celou Českou republikou a od začátku roku roste tempem kolem deseti nových lokalit týdně. V současné době mapuje téměř tři stovky areálů. Databáze je volně a zdarma přístupná komukoli na adrese www.brownfieldy.cz. K registraci stačí pouze jméno a email.

O Vyhledávací studii

Zdrojem informací o brownfieldech je Vyhledávací studie, kterou v letech 2005 až 2007 zpracovala agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady. Výzkum popsal 2 355 lokalit o celkové rozloze přes 10 000 hektarů, z toho 232 brownfieldů v Moravskoslezském kraji.

Příklady regenerace brownfieldů v  Moravskoslezském kraji

Průmyslová zóna Baliny v Třinci

Tato průmyslová zóna získala ocenění za nejlepší podnikatelskou nemovitost roku 2006 v kategorii Brownfield roku. Představuje náročný projekt regenerace rozsáhlého území o velikosti 20 hektarů. Cílem bylo připravit prostory v bývalém areálu Třineckých železáren jako průmyslovou zónu pro nové investory. Nedlouho po jejím otevření pro malé a střední podnikatele byla zóna plně obsazená.

Regenerace černouhelného dolu František na průmyslovou zónu František v obci Horní Suchá

Hlavním účelem projektu regenerace bývalého dolu František byla příprava této lokality pro záměr vybudování průmyslové zóny pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu. Realizací projektu vznikne zasíťovaná připravená plocha podnikatelské zóny o ploše 16 hektarů. Už dnes zde sídlí několik investorů.

Rekonstrukce „Bílých a Červených kasáren“ společnosti BIC Ostrava

BIC Ostrava rekonstruoval budovu Bílá kasárna na podnikatelský inkubátor. Na základě zvýšených požadavků klientů došlo k rozšíření prostor Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru o dalších 4 500 m2 užitných ploch rekonstrukcí budovy Červená kasárna. Obě budovy vytvořily jeden areál podnikatelského a inovačního centra.

Rekonstrukce bývalých objektů zemědělského družstva ve Fulneku

Společnost RVP Invest, a. s. odkoupila bývalý zemědělský areál a postupně navrací jednotlivé objekty do života. Cílem projektu je vybudování podnikatelského inkubátoru v areálu průmyslové zóny ve Fulneku, a to v místě bývalých objektů zemědělského družstva, které byly několik let bez jakéhokoliv využití.

Území Nová Karolina – Rozsáhlý brownfield na území Ostravy

Plocha na území bývalé koksovny Karolina (1843 – 1970) prošla v letech 1999 – 2005 rozsáhlou dekontaminací v celkové hodnotě 1,9 miliard korun. V říjnu roku 2006 město Ostrava prodalo pozemky společnosti Multi Development a nyní zde probíhají práce, které přemění 32 hektarů nevyužívané plochy v integrální součást městského centra s kancelářemi, byty, obchody s možným budoucím napojením na historický areál Dolní oblasti Vítkovic. Předpokládaná investice se pohybuje v rozmezí 400 milionů euro.

Firma Stanislav Smejkal, Ing.  – Fides  v Bruntále

Rekonstrukce podnikatelského objektu v Bruntále byla částečně financovaná z Operačního programu Průmysl a podnikání z programu Reality. Firma potřebovala snížit časovou a finanční náročnost výroby, která byla způsobena umístěním provozoven do několika vzdálených lokalit. Jediným řešením se zdálo přesunout všechny provozovny (sklad, dílna, tiskárna, vzorkovna) pod jednu střechu. Firma si našla volnou a velikostně odpovídající halu a.s. Moravolen Bruntál. Projekt zabral 20 měsíců, celkové náklady dosáhly výše 7,5 milionů korun, uznatelné náklady 6,3 milionů Kč a dotace činila 2,9 milionů korun. Díky dotaci a seskupení provozoven do jednoho místa firma zvýšila svou konkurenceschopnost a dále úspěšně působí na trhu s pracovními oděvy a pomůckami.

Zdevastovaná industriální krajina rozlohy Lipenské přehrady hyzdí severní  Moravu

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}