Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Jihomoravský biotechnologický inkubátor INBIT vyhrál v soutěži Podnikatelská nemovitost roku

V devátém ročníku soutěže o prestižní ocenění Podnikatelské nemovitosti roku v kategorii Vědeckotechnická nemovitost roku získal Biotechnologický inkubátor INBIT provozovaný Jihomoravským inovačním centrem 1. místo.

19.11.2009

Dnes byly vyhlášeny výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2008 pořádané Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Sdružením pro zahraniční investice AFI. Biotechnologický inkubátor INBIT do soutěže přihlásil Jihomoravský kraj, který je zároveň jeho investorem. INBIT je jedním z projektů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje II.

Důvod investic Jihomoravského kraje do tohoto typů projektů vysvětlil Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje: „Věříme, že technologické inkubátory, které jsou součástí budované inovační infrastruktury, pomohou ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti, a tím k naplnění vize regionu stát se nejinovativnějším regionem České republiky a patřit mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů EU. Projekt biotechnologického inkubátoru podpoří transfer technologií z univerzit, a tím vznik nových inovativních firem s vysoce kvalifikovanými pracovními místy. Je nepochybné, že oceněný biotechnologický inkubátort je další podstatnou součástí při tvorbě znalostní ekonomiky v Jihomoravském kraji. “

O cenu v kategorii Vědeckotechnická nemovitost roku se mohly ucházet vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra či inovační centra orientovaná do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, která zpravidla spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy. Expertní komise kladla důraz především na spolupráci s univerzitami nebo jinými terciárními vzdělávacími či výzkumnými institucemi, na spolupráci se společnostmi či jinými partnery z oblasti zpracovatelského průmyslu a strategických služeb i na ekologičnost a technickou vybavenost objektu.

„A ve všech těchto oblastech INBIT exceluje – proto mu patří první místo,“ zdůraznila Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka agentury CzechInvest. „Biotechnologie jsou jedním z nejperspektivnějších oborů České republiky. Zatím u nás působí kolem 70 biotechnologických společností, jejich počty ale strmě rostou. A právě vynikající nemovitosti, jako je INBIT, na tom mají obrovskou zásluhu.“

Smyslem biotechnologického inkubátoru INBIT je koncentrovat na jednom místě různé nástroje podpory pro začínající firmy s inovativními záměry, než se postaví „na vlastní nohy“. Základním prvkem systému jsou komplexní služby. Ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček vysvětlil, v čem je pro firmy výhodné sídlit v inkubátorech provozovaných Jihomoravským inovačním centrem: „Pro firmy je vstup do inkubátoru také zdrojem úspor finančních prostředků, které mohou například přesměrovat do vývoje produktu, což jim ve většině případů umožňuje dokončit vývoj dříve než za běžných okolností.“ Díky poradenství poskytované experty Jihomoravského inovačního centra mohou inkubované firmy také do značné míry omezit svá podnikatelská rizika.

Provozovatelem biotechnologického inkubátoru INBIT – inkubátoru MU je Jihomoravské inovační centrum. Odborným garantem a předsedajícím subjektem Průmyslové rady inkubátoru je Masarykova univerzita. Budova je situována v novém kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích. Na celkem 2957 m2 jsou pro firmy k dispozici laboratoře, kanceláře, zasedací místnosti a nezbytné technické zázemí. Areál poskytne prostory pro 20 až 30 společností.

Klíčové služby inkubátorů JIC přiblížil hlavní konzultant Miloš Sochor: „Inkubátory poskytují nejen prostory za dotované nájemné a související administrativní služby, ale zejména přístup ke špičkovému odbornému poradenství v oblastech rozvoje firmy, dále financování inovačních aktivit, ochrany duševního vlastnictví, sestavení business plánu, zajištění propagace či zprostředkování kontaktů na vhodné dodavatele.“


Pro další informace kontaktujte marketingové oddělení Jihomoravského inovačního centra

Lucie Kanioková, manažerka marketingu, tel.: +420 541 143 013, kaniokova@jic.cz


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org