Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Upozornění pro žadatele

Zajištění souladu dat v aplikaci eAccount s Registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

05.11.2012

Vážení žadatelé,

na základě Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech jsme nuceni uvést všechny údaje o adresních místech do souladu s jejich podobou vedenou v základních registrech – RUIAN (Registr územní identifikace adres a nemovitostí).  Z tohoto důvodu vás žádáme o nutnou součinnost. Bez těchto oprav nebudeme moci zajistit konzistentnost dat a jejich řádné zpracování a nelze vyloučit, že by tyto přetrvávající nesoulady v datech mohly způsobit komplikace při administraci Vašeho projektu (např. proplácení žádosti o platbu, hodnocení projektové žádosti apod.):

Místo realizace

Prosím proveďte kontrolu všech míst realizace dle údajů vedených na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej (veřejný přístup k údajům RUIAN).

Je třeba do eAccountu přesně uvést údaje dle této veřejné databáze:
Obec, část obce, č.p., PSČ

nebo

Obec, ulici, č.p., č.or. (pokud je stanoveno), PSČ

Pokud byste adresu Vašeho projektu v RUIAN nenalezli, využijte prosím možnosti uvést do místa realizace katastrální území a čísla pozemků (p.č.).

Adresa pro doručování

Prosím proveďte kontrolu adresy pro doručování dle údajů vedených na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej (veřejný přístup k údajům RUIAN).

Je třeba do eAccountu přesně uvést údaje dle této veřejné databáze:
Obec, část obce, č.p., PSČ

nebo

Obec, ulici, č.p., č.or. (pokud je stanoveno), PSČ

Zejména není možné:
uvádět do pole „ULICE“ čísla pozemků, jakékoli libovolné texty nebo názvy ulic, které v RUIAN pro danou obec nejsou definovány

uvádět do pole „ULICE“ další údaje, které tam nepatří např. č.p. nebo č.or.

uvádět do pole „ULICE“ název části obce

Opravu údajů (pokud bude nutná) Místa realizace nebo Doručovací adresy je třeba provést přes Změnové řízení.

Upozorňujeme, že dle Pravidel způsobilosti výdajů – obecná část je nutné, aby u podnikatelů bylo místo realizace umístěno v provozovně, která je vedena v RŽP - Registru živnostenského podnikání (lze ověřit na www.rzp.cz). Protože struktura dat v RŽP ne vždy odpovídá požadované struktuře dat dle RUIAN, je nutné adresu provozovny vždy opět překontrolovat podle http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej a uvést přesně v podobě a struktuře, jak je uvedena v RUIAN. Místo realizace nemusí být provozovnou, pokud dosud není místo vedeno v katastru nemovitostí (rozestavěné projekty).  V takovém případě, bude místo realizace definováno katastrálním územím a číslem pozemku(ů).