Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Český stát více podpoří letecký průmysl

Pracovní skupiny se zaměří na dotace a kvalifikovanou pracovní sílu.

13.11.2014
Český stát více podpoří letecký průmysl

Svaz českého leteckého průmyslu s podporu agentury CzechInvest pořádal včera celodenní konferenci Boom leteckého průmyslu v ČR. Její účastníci z řad odborníků a státní správy diskutovali zejména o efektivitě využívání dotačních prostředků a potřebě kvalifikované pracovní síly. K oběma tématům budou vytvořeny pracovní skupiny, v případě dotací při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace, v případě rekvalifikace spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Je neustále potřeba upevňovat stávající a budovat nové mosty mezi leteckým průmyslem a státní správou a tato konference ve své formální a neformální části tento účel splnila. S uspokojením zaznamenávám, že postoj jednotlivých institucí vůči leteckému průmyslu se zlepšuje a máme teď dvě velmi konkrétní oblasti spolupráce v podobě pracovních skupin s Radou vlády a MPSV,“ řekl prezident Svazu českého leteckého průmyslu Ladislav Šimek.

„Aerospace jako tradiční průmyslové odvětví České republiky patří mezi prioritní sektory, na které se při lákání investic zaměřujeme. Chceme a budeme jej podporovat i nadále, aby jeho dosavadní růst pokračoval,“ doplnil generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

V hlavním panelu konference zástupci členských firem Svazu diskutovali se zástupci ministerstev o potřebě podpory v oblasti financování projektů, rekvalifikací, zaměstnanosti a propagace v zahraničí. Paralelně probíhaly čtyři pracovní skupiny zaměřené na spolupráci členských firem Svazu na poli human resources, společného nákupu, efektivního využívání investičních pobídek a zavádění metodiky Lean v letectví.

Na konferenci byly silně zastoupeny všechny relevantní resorty státní správy – Rada Vlády pro vědu, výzkum a inovace prostřednictvím jejího místopředsedy Arnošta Markse, ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím náměstka pro zahraniční obchod Vladimíra Bärtla a ředitele odboru inovačního podnikání Zbyňka Pokorného, ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím vrchního ředitele ekonomické sekce Ivana Jukla, ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektového manažera odboru realizace ESF Petra Koreckého, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím náměstka Jaroslava Fidrmuce, Technologická agentura ČR prostřednictvím člena představenstva pana Janečka. Agenturu CzechInvest na konferenci zastupoval její generální ředitel Karel Kučera.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}