Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

24. 11. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

24.11.2015
24. 11. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 23. 11. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část. Výčet změn je uveden na str. 5. Mj. byla zveřejněna také Příloha č. 2 – Etapizace projektu.

Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část i Příloha č. 2 – Etapizace projektu je k dispozici zde.


Program Nemovitosti - Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 24. 11. 2015 byl aktualizován dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Nemovitosti.

V tabulce na str. 50 byl změněn text poznámky u typu dokumentu Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) následovně: V případě společného územního a stavebního řízení postačuje doložit potvrzenou žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Na str. 40 pod odstavcem Projekt byla opravena informace týkající se zaškrtnutí checkboxu CBA: V tomto formuláři se automaticky zatrhne checkbox „CBA“ po vyplnění CBA v příslušné záložce.

Dále byl na str. 61 doplněn následující text:

Pozn. k povinnosti doložení Průkazu energetické náročnosti budovy:

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné doložit vždy v případě novostaveb.

V případě budov, kde není nutný pro jejich způsob užití žádný zdroj tepla, není nutné plnit všechny parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla maximálně 0,95 x Uem,R nebo 0,9 x ER (dodané energie). V tomto případě se v rámci průkazu energetické náročnosti budov v rámci jednotlivých parametrů energetické náročnosti uvede, že není relevantní včetně zdůvodnění této skutečnosti.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde.


Program Inovace – inovační projekt - Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 24. 11. 2015 byl aktualizován dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Inovace – inovační projekt.

Na str. 31 byly opraveny informace týkající se indikátorů. Dále byly na str. 36 upraveny informace týkající se Kategorie intervencí.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde


Program Inovace – inovační projekt – nová příloha Definice indikátorů

Dne 24. 11. 2015 byla zveřejněna příloha Definice indikátorů pro program Inovace – inovační projekt.

Definice indikátorů je k dispozici zde.


Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek OP PIK

Dne 23. 11. 2015 byl zveřejněn dokument Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek. Jedná se o kategorizaci nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek je k dispozici zde.


Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016

Dne 23. 11. 2015 byl zveřejněn Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016.

Harmonogram naleznete zde.


Statistiky podaných žádostí OP PIK

V průběhu tohoto týdne bude na webových stránkách CzechInvestu zveřejněna statistika podaných žádostí v aktuálně vyhlášených výzvách OP PIK.

Statistika bude zveřejněna zde v připojených souborech a zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}