Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Víte, jak bránit své duševní vlastnictví?

Plzeňská regionální kancelář CzechInvestu poradila na semináři Práva duševního vlastnictví

15.11.2016
Víte, jak bránit své duševní vlastnictví?

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se v prostorách Vědeckotechnického parku v Plzni uskutečnil seminář Práva duševního vlastnictví. Akci pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Sdružením pro zahraniční investice – AFI.

Semináře se zúčastnilo 24 zástupců z řad podnikatelů a představitelů Západočeské univerzity v Plzni a jejích výzkumných center. Akci zahájil ředitel plzeňské kanceláře CzechInvestu Milan Kavka s příspěvkem věnovaným novému konceptu činností regionálních kanceláří. S prezentacemi vystoupili také zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví, Agentury pro podnikání a inovace (API) a advokátní kanceláře PRK Partners. Přednášející se zaměřili na možnosti ochrany duševních práv v Česku i ve světě, jak o ni požádat, jak proces probíhá, čemu se vyvarovat, a jaké jsou možnosti podpory. Akci zakončil zástupce Západočeské univerzity v Plzni s prezentací příkladů z praxe a úspěšně realizovaných ochran duševního vlastnictví.

Plzeňský seminář byl první ze série věnovaných ochraně práv duševního vlastnictví, které se v následujících měsících uskuteční i v dalších regionech České republiky.