Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

První ročník IDEATHONU UTB má svého vítěze

CzechInvest spoluorganizoval akci

18.11.2021
První ročník IDEATHONU UTB má svého vítěze Zdroj: CzechInvest

Ekologické a SMART výzvy. Tím se zabývaly soutěžní týmy prvního ročníku celouniverzitní soutěže Ideathon UTB, která se uskutečnila 9.–10. listopadu ve Zlíně a CzechInvest byl u toho jako spoluorganizátor akce.

Ideathon UTB je 24hodinová soutěž, jež propojuje studenty napříč fakultami a dává jim možnost využít své schopnosti, vyzkoušet si práci v týmech a řešit v krátkém čase aktuální výzvy. Témata do soutěže mohly přihlásit instituce a organizace ze Zlínského kraje z nekomerčního sektoru, z nichž bylo následně vybráno pomocí veřejného hlasování pět finálních výzev, s kterými se soutěžní týmy potýkaly. Tři vítězné týmy, které byly složeny minimálně ze 2 odlišných fakult, řešily výzvy:

  • Jak oslovit mladou generaci, aby navštívila Zlín, jako cílovou destinaci? Zlín – mladým lidem. (zadavatel Centrála cestovního ruchu Východní Moravy)
  • Jak vytvořit ideální zlínskou dopravu z pohledu uživatele? (zadavatel Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje
  • Jak může Zlínský kraj udržet či přilákat mladou generaci k životu v kraji po ukončení studia? (zadavatel Zlínský kraj)

V rámci soutěže byly pro soutěžící připravené doprovodné workshopy s Anežkou Adamíkovou, Martinek Krčkem a Markem Nieslaníkem. Lektoři představili témata, mezi které patří design thinking, pitching nebo model Lean Canvas. Zároveň byli k dispozici jako mentoři a konzultanti rozpracovaných nápadů, čehož studenti rádi využili.

Týmy měly na prezentaci před odbornou porotou, která se skládala ze zadavatelů výzev a zástupců všech univerzitních fakult, deset minut. „Studenti mě mile překvapili. Větší část prezentací byla ideově velmi povedená a nápady realizovatelné v praxi. Jsem rád, že se u jednoho projektu mohli potkat studenti ze všech fakult a navzájem spolu usednout k jednomu stolu,“ vyjádřil se člen poroty Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., děkan Fakulty multimediálních komunikací.

Porotu nakonec nejvíce oslovila prezentace a nápad týmu ESA, který tvořilo silné dámské trio Adéla Pokorná z Fakulty multimediálních komunikací, Sandra Zvarová z Fakulty aplikované informatiky a Eliška Volná z Fakulty managementu a ekonomiky. Tým si odnesl hlavní výhru 20 tisíc korun.

Studentky přišly s originálním návrhem, jak oslovit mladou generaci, aby navštívila Zlín jako cílovou destinaci. Hlavním výstupem studentek byl koncept kulturní akce nesoucí název Otazník? Uživatel si bude moci zakoupit vstupenku na kulturní či sportovní akci, aniž by předem věděl, co jej bude čekat. Vše se dozví až na místě konání akce. „Všechny jsme soutěž braly jako spontánní akci ku příležitosti poznání nových lidí. Rozhodně jsme ale nečekaly, kolik toho získáme. Nové zkušenosti, kamarádky a pocit, že každá jsme na svém oboru správně. Vzájemně jsme se doplňovaly a podporovaly,“ konstatovala členka vítězného týmu Adéla Pokorná.

Na druhém místě se umístil návrh nové aplikace Zetka 2.0, která by usnadňovala veřejnou dopravu ve Zlínském kraji. Tato aplikace by integrovala všechny jízdní řády dopravních společností, mapovala zpoždění a bylo by možné zakoupit různé jízdní tarify. Podporuje také omezení tisku dokladů a přepravních lístků pomocí digitalizace.

Třetí místo obsadilo řešení výzvy odlivu mladých obyvatel ze Zlína, zejména po ukončení studia. Po analýze přirozených městských center v jiných aglomeracích studenti dospěli k závěru, že je třeba rozšířit komunitní život také do periferií či přirozených center, kde ve Zlíně zatím není vybudovaná infrastruktura. A jak toho docílit? Vítězné řešení představilo formát tzv. mobilního náměstí, které lze pomocí modulárních buněk využívat střídavě v různých urbánních lokalitách. „První ročník Ideathonu UTB dopadl nad naše očekávání. Těší nás, že se podařilo vytvořit multidisciplinární týmy z různých fakult, studenti se navzájem propojili a vytvořili zde řešení, která mohou být realizována v praxi a vytvořena tak dlouhodobá spolupráce mezi studenty a veřejnými institucemi,“ uvedla ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu Lenka Kalužová.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}