Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Česká republika na prahu mobility budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje


Česká republika na prahu mobility budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje

Osobnosti českého automobilového, železničního a leteckého průmyslu spolu se zástupci klíčových státních organizací, akademické sféry a inovační infrastruktury oficiálně zahájili Mobility Innovation Hub. Ten má za cíl díky propojování aktérů přenášet efektivně inovace do praxe.

„Díky novým řešením můžeme reagovat na současné výzvy v dopravě a zlepšovat kvalitu služeb i infrastruktury. Modernizace dopravního sektoru je s inovacemi a technologickým pokrokem úzce spjatá, a proto podporujeme vznikající hub a budeme spolupracovat na rozvoji jeho potenciálu pomáhat inovativním nápadům i jejich uplatnění v praxi," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Mobility Innovation Hub se zaměřuje na propojování klíčových sektorů, jeho účastníků a celkové budování ekosystému v mobilitě. Kromě startupů to jsou zejména zavedené firmy, vědecká a výzkumná pracoviště, inovační centra, střední a vysoké školy, oborové svazy, asociace a klastry, investoři, české státní a samosprávní organizace a také mezinárodní organizace.

Mobility Innovation Hub je součástí projektu Technologická inkubace. Ten vznikl díky Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Řešení pro dopravu vyžadují spolupráci více resortů. Přirozeným partnerem je Ministerstvo dopravy např. se svým operačním programem Doprava. MPO spolupracuje i s dalšími ministerstvy – ohledně městské dopravy s Ministerstvem pro místní rozvoj a co se čisté dopravy týká s Ministerstvem životního prostředí.

„Projektem Technologické inkubace a Mobility Innovation Hubem se Česká republika připojuje k vyspělým zemím, které aktivně podporují inovace a tvorbu přidané hodnoty v ekonomice – nejen akcelerací vzniku nových inovativních projektů, ale i posílenou spoluprací zavedených firem a celého ekosystému. S ohledem na význam automobilového průmyslu, ale i silné postavení tuzemských výrobců železniční a letecké techniky je mobilita naším prioritním sektorem,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podporovat mobilitu se Česká republika zavázala už Inovační strategií ČR a projektem The Country for the Future, ale i na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu z roku 2017 a navazujícím Memorandem o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a následným akčním plánem, který mimo jiné zavazuje vládu ČR k rozvoji elektromobility, autonomního řízení nebo digitalizaci mobility.

„Vytvořili jsme přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů z oblasti mobility. Na jeho přípravě se významně podíleli i přední zástupci Sdružení automobilového průmyslu a Škoda Auto, stejně jako celá řada inovačních expertů a dalších partnerů. Trh čelí mnoha tradičním i novým výzvám – kromě snižování uhlíkové stopy a přechodu na elektromobilitu také nově vzrůstajícím cenám elektrické energie, surovin a materiálů, narušeným dodavatelským a logistickým řetězcům atd. Mobility Innovation Hub bude ve spolupráci s již existujícími platformami a partnery hledat efektivní řešení a vytvářet vhodné podmínky pro akceleraci inovací,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který dočasně vede agenturu CzechInvestu.

Mobility Innovation Hub vedle podpory nových inovativních projektů prostřednictvím programu Technologické inkubace pomáhá i pokročilejším startupům v jejich expanzi do zahraničí prostřednictvím ambasád a oborových sdružení, středním firmám v transferu know-how a velkým podnikům v posílení jejich inovačního potenciálu. „V rámci první výzvy Technologické inkubace se přihlásilo celkem 114 startupů, přičemž 16,1% bylo právě v oblasti mobility. Jedná se o velmi perspektivní odvětví pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost ČR a jsem ráda, že CzechInvest má zde svoji zásadní roli,“ uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest. MIH funguje i jako platforma pro komunikaci privátního a státního sektoru a regionálních zástupců pro identifikaci bariér inovací a jejich řešení.Pro média:
David Hořínek
PR manažer a tiskový mluvčí
+420 724 591 667
david.horinek@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}