Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

CzechInvest: Pro sektor sdílených služeb je hodnota lidského kapitálu stěžejní


CzechInvest: Pro sektor sdílených služeb je hodnota lidského kapitálu stěžejní

V minulém týdnu proběhla za účasti zástupců agentury CzechInvest konference ABSL. Přestože nosným tématem konference byla „Odolnost“, diskuse se často přenášely do roviny nedostatku lidských zdrojů a technologických talentů.

 CzechInvest se tématu tech talentu věnuje již několik let a téma pracovní síly se objevuje stále častěji ve všech sektorech průmyslu i služeb. I na letošní konferenci ABSL se tato problematika diskutovala hned v několika panelových diskusích. Pro sektor sdílených služeb je hodnota lidského kapitálu naprosto stěžejní,“ uvedla Gabriela Bauerová, ředitelka odboru rozvoje investic.

Panelisty dvou diskuzí byli také zástupci CzechInvestu, Gabriela Bauerová, ředitelka odboru rozvoje investic a Tereza Huczalová, senior projektová manažerka a také specialistka na téma Tech Talentu v ČR.  Projekt Talent Attraction se původně soustředil na absolventy ze zemí EU s vysokou mírou nezaměstnanosti, např. Francii a Španělsko. Pandemie Covidu tyto iniciativy zkomplikovala, a proto se CzechInvest soustředil na mapování situace na domácím trhu práce a definování hlavních problémů a nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na globálním pracovním trhu se zaměřením na kandidáty s technickým vzděláním.
 
Téma má dva základní pilíře řešení. Prvním je podpora technického vzdělávání, v zahraničním pojetí tzv. STEM (science, technology, engineering a mathematics) vzdělávání, v ČR a zajistit tak zvýšení počtu absolventů relevantních studijních oborů českých univerzit. To je bezpochyby cíl dlouhodobého až permanentního charakteru. Na aktuální potřeby zaměstnavatelů proto reaguje druhý pilíř – tedy lákání a příliv zahraničních talentů do ČR. S nedostatkem vysoce kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovníků se však potýká většina států Evropské unie, a Česká republika tak musí obstát také v konkurenci na trhu práce v rámci Evropské unie. Musíme tedy budovat silnou značku České republiky, jako země vhodné pro práci a život mladých vzdělaných odborníků. „Pro úspěch v této oblasti jsou nezbytné zdroje na nástroje, chybí např. jednotná webová prezentace České republiky tak, jak je to běžné v řadě evropských zemí. Cílem CzechInvestu je koordinovat a sjednotit aktivity zaměřené na lákání a rozvoj technologického talentu na regionálních a sektorových úrovních,“ doplňuje Tereza Huczalová.
 
CzechInvest se účastní několika pracovních skupin, které se tématu z určité části věnují, a to ve spolupráci například s OECD nebo ve spolupráci s téměř 20 evropskými investičními agenturami. Pod taktovkou Business France vzniklo doporučení Evropské komisi jak situaci řešit také na evropské úrovni Tech-Talent Scale up Europe. Na téma talentu navázala na konferenci Science Business ředitelka divize investic Eva Jungmannová, která hovořila o významu vysoce kvalifikovaných lidí také pro investiční projekty s vysokou přidanou hodnotou, na které agentura CzechInvest aktuálně cílí.  

 

Kontakt pro média:
David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí
+420 724 591 667
david.horinek@czechinvest.org
 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}