Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Jak zahraniční investoři zlepšují život v Česku?

Podívejte se na přehled CzechInvestu

24.03.2022
Jak zahraniční investoři zlepšují život v Česku? Zdroj: Adobe Stock

Pod názvem Corporate Social Responsibility, českým překladem Společenská odpovědnost firem, známým také pod zkratkou CSR, si lze představit takový způsob chování firem a investorů, který přispívá k rozvoji lokální infrastruktury a vzdělanosti obyvatel. Zahrnuje společensky odpovědné aktivity, veřejně prospěšné projekty a firmy by se měly zavazovat k tomu, že se budou chovat v rámci svého fungování odpovědně k prostředí společnosti, ve kterém se pohybují a podnikají. Jedná se o čistě dobrovolné integrování ekonomických, sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery (zájmovými skupinami). Setkat se můžeme i s pojmem „Trojí zodpovědnost“, kdy dochází k zahrnutí zmíněných hledisek do strategie firmy, přičemž primárním zaměřením firmy zůstává vytváření zisku. Mít postavenou firmu na 3 základních pilířích společenské odpovědnosti firem je benefitem podniku samotného, neboť takto odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, přináší firmě dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zlepšuje image značky, což se firmám jednoznačně vyplatí.

V následujících řádcích si ukážeme krásné příklady z našeho prostředí, kdy zahraniční investoři z celého světa přispívají jistými způsoby široké veřejnosti v České republice. Jedná se o společnosti úzce spolupracující s agenturou CzechInvest, jež podnikatele provází už téměř čtvrt století. Agentura CzechInvest, která je státní příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, většinu svých služeb poskytuje bezplatně a podporuje investory z vyšší přidanou hodnotou, v čele s těmi, kterým není společenská odpovědnost cizí, a přinášejí České republice něco navíc.

Prvním vybraným příkladem jsou investoři z Koreje. Firma Hyundai Motor se kupříkladu zasluhuje o vzdělávání hasičů, a jelikož se jedná o firmu vyrábějící automobily, tak hasiče obdarovala vozy na trénink vyprošťování osob v případě nehod. Automobilka má i Nadační fond Hyundai, který podporuje v oblasti Frýdeckomístecka či Novojičínska komunitní projekty zabývající se např. zlepšením životního prostředí. Také pořádá sbírku pro děti z SOS dětských vesniček a pomáhá jim několika způsoby, např. půjčováním svých aut. Projekt Dobrý Soused zase finančně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ve 13 obcích ze sousedství. Hyundai Mobis, tedy odnož předchozí zmíněné společnosti, založila fond pomoci obětem automobilových nehod a úzce spolupracuje s Charitou Ostrava.

Doosan Škoda Power podporuje strojírenský výzkum na univerzitách, vzdělává žáky o strojírenství a je generálním partnerem FC Viktoria Plzeň. Doosan Bobcat založil finanční sbírku na obnovu původních varhan v Třebíči a také daroval stroj na zemní práce městu Dobříš.

Japonské TPCA založilo Projekt TPCA pro Kolínsko a pomohlo realizovat již stovky projektů, založilo i Grantový program pro rozvoj regionu Kolín, spolufinancuje místní infrastrukturu, a především podporuje všechny školy od mateřských po univerzity, talenty a technické obory. Další japonská firma AGC Automotive Czech podporuje dětské domovy, pohyb mladých a jejich Fond AGC Automotive Czech vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování znalostí a praktických dovedností. Dalším cílem soutěže je umožnit studentům snáze dosáhnout pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech. Panasonic, opět z Japonska, pomáhá k rozvoji regionu a města Plzeň, zlepšuje tam kvalitu odpočinkových zón a parků, spolupracuje s neziskovými organizacemi na podporu výuky v přírodě, podporuje nemocnici v Plzni a řadu dětských domovů. Pro mexického investora, firmu Nemak, je zase důležité podporovat technické vzdělání na středních i vysokých školách, sponzoruje dětské dny v Mostě a sponzorské dary rozesílá do mateřských škol.

Microsoft, jakožto obrovská společnost a investor z USA, je partnerem při vzdělávání, zabezpečuje neziskové organizace svými softwary, umožňuje studentům a vyučujícím bezplatně využívat software od Microsoftu a poznávat technologie budoucnosti. Čerství absolventi VŠ mohou svou kariéru nastartovat v rámci programu MACH, který nabízí např. stínování top managementu, anebo program MICROSOFT STUDENT PARTNER, kdy mají studenti možnost praxe, spolupráce na projektech apod. Microsoft také usiluje, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jim umožní využívat svého potenciálu. Americký investor Bell Helicopter dlouhodobě podporuje český letecký průmysl a umožňuje stáže studentům VŠ.

Obdobné je to u firmy Meopta, která spolupracuje s Českým svazem biatlonu, kdy se trenéři české reprezentace přímo podílí na vývoji nových spektivů, spolupracuje i s Českou společností ornitologickou a Českomoravskou mysliveckou jednotou, kdy vyvíjí své produkty přímo na míru, a nakonec i s Armádou ČR.

Investoři z Kanady, mezi které patří například Magna Exteriors, se zasluhují o finanční podporu zdravotně postiženým dětem v dětských domovech, šetrně nakládají s odpady a jejich výrobní procesy jsou upravené tak, aby byly šetrné k přírodě, dokonce vystavují protihlukové stěny, aby společnost nebyla zasažena jejich aktivitou. Společnost Ricardo z Velké Británie se účastní projektu Girls Day, při kterém jsou firmy s technickým zaměřením otevřené studentkám středních škol a zábavnou formou jim ukazují, že programátor nebo konstruktér není práce pouze pro muže.

Sečteno podtrženo, otázka společenské odpovědnosti a péče o budoucnost se stává již přirozenou součástí kultury mnohých zahraničních investorů v České republice. Když se totiž každá firma v rámci firemní kultury zaměří na jakoukoli oblast v rámci společenské odpovědnosti, je větší šance z tohoto světa udělat dobré místo, a to pro všechny.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}