Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace na léta 2007-2013

„Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace. Ještě letos tak resort průmyslu a obchodu z nového operačního programu vyčerpá na různé projekty téměř miliardu korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

04.12.2007
Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace na léta 2007-2013

„MPO přes složitá vyjednávání nebrzdilo přípravu na čerpání evropských peněz a už v první polovině roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky,“ řekl ministr Říman.

Ministerstvo průmyslu a obchodu od března letošního roku uveřejnilo 6 výzev na dotace a 3 výzvy na úvěrové a záruční programy. V rámci těchto výzev je nyní evidována již více jak tisícovka plných žádostí o dotace směřujících do všech vyhlášených programů.

V červenci byly vyhlášeny také tři nedotační programy. V rámci programů ZÁRUKA a START bylo k 31. říjnu 2007 přijato 301 žádostí o záruku ve výši 1,5 mld. Kč. Schváleno bylo poskytnutí 225 záruk ve výši 937 mil. Kč. V programu START bylo přijato 58 žádostí o bezúročný úvěr, přičemž o 25 žádostech již bylo kladně rozhodnuto a podnikatelé tím získali úvěry za 17 mil. Kč. Program PROGRES musel být k 19. říjnu 2007 z důvodu vyčerpání prostředků uzavřen.

Další programy podpory v rámci OPPI budou vyhlašovány od počátku ledna příštího roku. Finanční podpora projektům, které by měly směřovat zejména do infrastruktury a tak často zmiňovaných brownfields, které jsou velkým problémem v rámci ČR, závisí na termínu dojednání pravidel pro veřejnou podporu. Nicméně i v této oblasti byly již v průběhu roku 2007 podniknuty nezbytné kroky a programy podpory, jako jsou Nemovitosti, Spolupráce, Prosperita v roce 2008 určitě zaznamenají své první výzvy.

Díky vyhlášení výzev MPO k podávání žádostí o dotace získali v roce 2007 žadatelé možnost, že od data přijetí registrační žádosti vznikají způsobilé výdaje na projekt. Podnikatelé tak mohli zahájit realizaci svých podnikatelských záměrů s tím, že jim vznikaly uznatelné náklady, ovšem s rizikem, že projekt nemusí být vybrán hodnotitelskou komisí a doporučen k financování.

Řídící orgán OPPI ve spolupráci s implementační agenturou zajišťuje v současné době jednání hodnotitelských komisí pro výběr projektů. Předpokládá se, že do konce roku 2007 budou vydána i první rozhodnutí o přidělení dotace v programech podpory ROZVOJ a MARKETING.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}