Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Dotace podpoří projekty na infrastrukturu pro vzdělávání zaměstnanců

CzechInvest obnovil příjem žádostí o dotace z programu Školicí střediska.

30.12.2008
Dotace podpoří projekty na infrastrukturu pro vzdělávání zaměstnanců

logo OPPI

V polovině prosince obnovila agentura CzechInvest příjem registračních žádostí o podporu z evropského dotačního programu Školicí střediska. „Za dva týdny od znovuotevření programu jsme přijali již 19 žádostí o dotaci v souhrnné hodnotě přesahující 167 milionů korun. Považuji to za jasný důkaz ochoty českých podnikatelů přispívat k dalšímu vzdělávání a školení svých zaměstnanců,“ říká Lukáš Vymětal, ředitel Divize strukturální fondy agentury CzechInvest. Registrační žádosti o dotaci mohou podnikatelé posílat až do konce února 2009, příjem plných žádostí skončí 30. dubna 2009.logo EEI

Příjem registračních žádostí do programu Školicí střediska byl pozastaven k 14. květnu 2008. Za dva a půl měsíce tehdy agentura CzechInvest obdržela registrační žádosti v celkové hodnotě dosahující jedné miliardy korun, čímž byla významně překročena původní alokace programu, 400 milionů korun. Ta bude v roce 2009 navýšena na základě zájmu žadatelů a podle počtu projektů, které splní kritéria nutná pro poskytnutí dotace ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Další podmínky ani termíny výzvy se nemění.

„Zvyšování kvalifikace pracovníků je jednou z priorit hospodářské politiky a podmínkou pro přechod od převážně výrobního zaměření české ekonomiky k ekonomice znalostní, k činnostem s vyšší přidanou hodnotou. To ministerstvo průmyslu a obchodu zohlednilo při rozhodování o znovuzahájení příjmu registračních žádostí do programu Školicí střediska a proto může agentura CzechInvest znovu přijímat žádosti o dotace,“ dodává Vymětal.

Program Školicí střediska je určen pro malé, střední i velké podniky, pro podnikatelská sdružení i nestátní neziskové organizace, které se zabývají školením zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví a aktivit spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Podporu z programu lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školicích pomůcek či vzdělávacích programů. Z programu však nelze financovat samotné vzdělávací aktivity.

Náklady podnikatelů na jejich projekty jsou uznatelné, a tedy i proplatitelné, pouze v případě, že je nakoupený majetek určen výhradně na školení. Podporu mohou podnikatelé čerpat také na technickou infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro vzdělávání, školící programy a software, a to v maximálním rozsahu 36 - 60 procent v závislosti na velikosti podniku žadatele a regionu, v němž se podporované školicí středisko nachází.

Program Školicí střediska je v programovacím období 2007-2013 součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Řídicím orgánem OPPI je MPO, administraci dotací provádí agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce CzechInvestu www.czechinvest.org. Na ní jsou také dostupné aktuální informace o všech programech administrovaných agenturou CzechInvest. V případě dotazů mohou žadatelé kontaktovat zelenou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry a dotazy týkající se aplikace eAccount mohou zájemci o dotaci osobně či telefonicky konzultovat ve 13 regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Regionální kanceláře jsou v každém krajském městě, jejich seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}