Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 1. 12. 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

01.12.2009

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Prosperita

Dne 1. 11. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Prosperita. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 6. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 4 mld. Kč.

 • Prosperita: program, který podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Školicí střediska

Dne 1. 11. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Školicí střediska. Registrační žádosti budou přijímány do 31. 5. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč.

 • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu Potenciál

Dne 30. 11. 2009 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Potenciál.

 • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Další Výzva se v současné době připravuje a předpokládaný termín vyhlášení je leden roku 2010.

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu Spolupráce – Technologické platformy

Dne 30. 11. 2009 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy.

 • Spolupráce – Technologické platformy: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Evaluační studie – „Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 ve vztahu k cílovým skupinám“

Na webových stránkách agentury CzechInvest nově naleznete „Evaluační studii - Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013 ve vztahu k cílovým skupinám“. Cílem uvedené evaluační studie je identifikace rizik nevyčerpání alokovaných prostředků operačního programu, posouzení jejich příčin a navržení odpovídajících kroků k minimalizaci zjištěných rizikových faktorů.

On-line statistiky Operačního programu Podnikání a inovace

Na webových stránkách Agentury CzechIvest je nově k dispozici On-line statistika čerpání dotací z OPPI. Naleznete ji pod tímto odkazem. V rámci této aplikace je možné nastavit vyhledávání podle programu, krajů apod.

Souhrnné statistiky podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů Operačního programu Průmysl a podnikání 2004-2006 naleznete zde.


Kalendář akcí

7. 10 – 2. 12. 2009 Středeční dopoledne s OPPI – Brno

Agentura pro podporu podnikání CzechInvest Vás zve na cyklus seminářů „Středeční dopoledne s OPPI“.

 • Termín konání: 7. 10. 2009, 4. 11. 2009, 2. 12. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org.

Více informací v pozvánce.

3. 12. 2009 Quo vadis Medicinal Chemistry? – Praha

Klastr MedChemBio ve spolupráci s agenturou CzechInvest Vás zve na seminář z cyklu „Quo vadis Medicial Chemistry“.

 • Termín konání: 3. 12. 2009
 • Místo konání: přednášková síň Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6 - Dejvice

Bližší informace naleznete v pozvánce.

4. 12. 2009 Žádost o platbu a monitoring projektu v Operačním programu Podnikání a inovace – Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v Operačním programu Podnikání a inovace“.

 • Termín konání: 4. 12. 2009
 • Místo konání: zasedací místnost Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Moravskoslezský kraj, Na Hradbách 18, Ostrava (4.patro)

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese lada.kratochvilova@czechinvest.org.

Více informací v pozvánce.

7. 12. 2009 Jak na žádost o platbu a monitoring projektu – Pardubice

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Jak na žádost o platbu a monitoring projektu“.

 • Termín konání: 7. 12. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Administrativní centrum VINICE, K Vinici 1256, Pardubice

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese lenka.louckova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 466 616 706, a to nejpozději do 4. 12. 2009.

Více informací v pozvánce.

17. 12. 2009 Možnosti exportu a aktuální programy pro podporu podnikání – Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, agentura CzechTrade a CzechInvest ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj a Krajskou hospodářskou komorou Vás zvou na seminář s názvem „Možnosti exportu a aktuální programy pro podporu podnikání“.

 • Termín konání: 17. 12. 2009
 • Místo konání: krajský úřad Moravskoslezského kraje, sál zastupitelstva kraje a jeho předsálí (D200 a C210)

Registrační formulář naleznete zde. Vyplněný formulář poté prosím zašlete na e-mailovou adresu iva.molnarova@kr.moravskoslezsky.cz a  martina.parikova@czechtrade.cz, a to nejpozději do 10.12. 2009.

19. 1. – 24. 3. 2010 Tři jedinečné pohledy na ICT v podnicích

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně se společností Minerva a CVIS Consulting  si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Tři jedinečné pohledy na ICT v podnicích“.

 • Termín konání: 19. 1. – 24. 3. 2010
 • Místo konání: Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Liberec, Olomouc, Pardubice, Jihlava, České Budějovice

Registrovat se můžete na webové stránce společnosti Minerva www.minerva-is.eu.

Více informací naleznete v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.