Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Projekty podpořené z programu Eko-energie z Královéhradeckého kraje slaví úspěchy

Dva se umístily v soutěži podnikatelský projekt roku 2010.

30.12.2011

logo OPPIProgram Eko-energie Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a Královéhradecký kraj – to spojuje „Malou vodní elektrárnu Čerychův jízek“ Jiřího Čápa a projekt „Využití odpadního tepla z kupolových pecí“ společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover. V září letošního roku získaly ocenění Podnikatelský projekt roku 2010, vodní elektrárna za třetí místo v kategorii Eko-energie – obnovitelné zdroje energie a využití odpadního tepla za druhé místo v kategorii Eko-energie – Úspory energie.

logo EEI.CZ„Program Eko-energie naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Ekologických projektů v České republice sice stále přibývá, ale brát u každé činnosti v potaz případně dopady na životní prostředí stále není samozřejmostí. Proto je důležité tyto projekty podporovat.“

MVE Čerychův jízek je průtočná, příjezová, levobřežní malá vodní elektrárna s výkonem 440 kW, výrobou energie netto 1707 MWh za rok, využívající přirozeného přítoku vody do jezové zdrže. MVE je bezobslužná a ovládá se prostřednictvím počítače. „Stavby těchto rozměrů a charakter zdroje energie si přímo říkají o celou řadu nepředvídatelných okolností, komplikací a obtíží pro všechny zúčastněné na těchto projektech. Příkladem mohou být změny průtoků, tedy výšky hladiny, se kterými se musí stavba a následně celé vodní dílo vyrovnat,“ vysvětluje realizátor projektu Jiří Čáp.

Na výstavbu MVE šlo z OPPI 14 milionů korun, celkem stála 40 milionů korun. „Při přípravě a realizaci takového záměru je nutné mít ve svém okolí partnery, na které je možné se obracet s nejrůznějšími problémy,“ říká Jiří Čáp a dodává: „V dlouhém a složitém procesu výstavby Malé vodní elektrárny Čerychův jízek sehrála nezaměnitelnou úlohu Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj“.

Cílem energeticko-úsporného projektu „Využití odpadního tepla z kupolových pecí“ společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover  bylo využít odpadní technologické teplo vzniklé chlazením plášťů kupolovitých tavících pecí. V rámci komplexních opatření bylo toto technologické teplo využito pro výrobu chladu a vytápění. Kromě ocenění Podnikatelský projekt roku 2010 společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, v roce 2011 získala ocenění za druhé místo v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2011.

„Izolační materiály vyrábíme tavením přírodních surovin v kupolových pecích. Teplo je tedy nezbytnou součástí každodenní práce v našich výrobních halách. Rozhodli jsme se proto optimalizovat tepelný i chladicí systém v objektu a využít odpadního tepla i venkovních teplotních podmínek ve svůj prospěch,“ vysvětluje Luboš Derner, specialista investic Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover. Projekt stál celkem 35 milionů korun, 14 milionů šlo z OPPI.

Program Eko-energie je přednostně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a na využití obnovitelných zdrojů energie. „V rámci prvních tří výzev programu Eko-energie byly ke konci listopadu 2011 v Královéhradeckém kraji podpořeny více než čtyři desítky projektů. Celková požadovaná dotace těchto projektů se pohybuje kolem 540 milionů korun, přičemž další projekty jsou aktuálně hodnoceny,“ dodává ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj Michal Tureček.

Více o programu Eko-energie najdete na http://www.czechinvest.org/eko-energie a k soutěži Podnikatelský projekt roku 2010 na http://www.czechinvest.org/podnikatelsky-projekt-roku-2010.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org