Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Na EKOinovačním fóru představil CzechInvest své aktivity pro start-upy

První ročník uspořádalo BIC Brno na zámku Křtiny

12.12.2017
Na EKOinovačním fóru představil CzechInvest své aktivity pro start-upy

Na přelomu listopadu a prosince se na zámku Křtiny setkali zástupci mezinárodních i národních institucí, akademické a výzkumné sféry a zástupci inovativních firem všech velikostí. Dvoudenní EKOinovační fórum s mottem udržitelné technologie pro budoucnost pořádané podnikatelským a inovačním centrem BIC Brno přineslo zajímavé diskuze nad současnými i budoucími trendy v oblasti ekoinovací, představení inovativních projektů i souboj zelených startu-pů. EKOinovační fórum chtělo upozornit na zajímavé mezinárodní projekty, které přináší řešení v oblasti moderní energetiky, dopravy či cirkulární ekonomiky.

Agentura CzechInvest zastoupená ředitelem brněnské kanceláře Patrikem Reichlem zde představila svůj program na podporu start-upů, například pokračování projektu CzechAccelerator. Díky němu mohou začínající inovativní firmy absolvovat tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru či Londýně. Účastníky zaujaly také aktivity kosmického inkubátoru ESA BIC Prague a možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země pro efektivní nakládání s obnovitelnými zdroji, například v oblasti zemědělství, územního plánování a dalších.

Na programu mimo dalšího byla i soutěž evropských zelených startu-pů. Mezi konkurenty z Francie, Nizozemí a Polska se prosadil český start-up „AquaQube“ s unikátní technologií pro čistění vody, která se letos s podporou CzechInvestu zúčastnila prestižního veletrhu TechCrunch Disrupt v San Franciscu.

Více informací najdete na stránkách BIC Brno.