Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Na Královéhradecku vznikl první český kamenický klastr

Kamenické dílny, kamenolomy, výrobce stavební chemie, ale také zahradní architekt, školy nebo firma zabývající se servisem těžební techniky, ti všichni včera stvrdili svým podpisem založení prvního českého kamenického klastru. Oborové sdružení nazvané Czech Stone Cluster má 26 členů převážně z Královéhradeckého kraje.

19.10.2006
Na Královéhradecku vznikl první český kamenický klastr

Většina členů Czech Stone Clusteru se nějakým způsobem podílí na těžbě a zpracování unikátních pískovců - Bělohradského, Zámělského a Mšenského. Tento materiál se nikde jinde na území Evropské unie nenachází a v zahraničí je o něj velký zájem, hlavně kvůli netypickému zabarvení. Kámen se těží v okolí Hořic v Podkrkonoší a konkrétně Mšenský pískovec byl kdysi použit i při výstavbě budovy ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Na Františku," říká Kateřina Pašková, ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Královéhradecký kraj.

Prostřednictvím Czech Stone Clusteru chtějí jeho členové dosáhnout na větší zakázky například v oblasti rekonstrukcí historických staveb, budování dopravní infrastruktury nebo uměleckého zpracování kamene. Podle manažera klastru Františka Žočka ze společnosti Kamenolom Javorka, s.r.o. počítají také s rozšířením spolupráce s památkovými ústavy, aby se místní materiály více využívaly při restaurování památek. „Naše projekty budou směřovat hlavně do oblasti inovací, budeme rozvíjet nové metody těžby pískovce, jeho čištění a zpracování," upřesňuje.

Czech Stone Cluster byl založen jako družstvo a velký důraz klade na spolupráci s veřejnou správou a se školami. Mezi členy proto patří také město Lázně Bělohrad a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, která funguje od roku 1884 a absolvoval ji i známý sochař Kurt Gebauer.

"Ačkoliv jsme Czech Stone Cluster oficiálně založili teprve včera, máme za sebou již několik společných projektů, především v oblasti propagace. Díky tomu se nám například povedlo navázat kontakty s podobnými klastry v Itálii a Francii," uzavírá manažer klastru František Žoček.

VÍCE O KLASTRECH

Klastr je regionální propojení podnikatelů a firem s místními organizacemi, vysokými školami i orgány samosprávy, jejichž vzájemné vazby umožňují posilování konkurenceschopnosti v daném oboru podnikání. Firmy nadále zůstávají samostatné a navzájem si konkurují. Díky spolupráci v klastru však mohou například společně vyjednat nižší ceny u dodavatelů surovin, získat dotace z evropských fondů nebo zakázky, na které by samy nedosáhly. V České republice již vznikl například nanotechnologický, dřevařský, sklářský nebo obalový klastr. Doposud byl vznik klastrů finančně podporován ze stejnojmenného programu, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). V novém programovém období na léta 2007 - 13 to bude v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) program Spolupráce. Jeho pracovní verze je k dispozici na našich webových stránkách.