Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Ostravské fórum ukáže podnikatelům cestu k penězům

Agentura CzechInvest připravila v pořadí již čtvrté Finanční fórum pro malé a střední podniky, na kterém jim uceleně představí všechny dostupné možnosti financování podnikatelských projektů. Tentokrát se seminář uskuteční 24. a 25. října v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.10.2006
Ostravské fórum ukáže podnikatelům cestu k penězům

„Dvoudenní seminář je určen pro podnikatele ze severní Moravy, Olomoucka a Královéhradecka a bude rozdělen do dvou částí. Dnes účastníkům představíme nejrůznější možnosti, jak financovat investiční i provozní aktivity například prostřednictvím tradičních úvěrů a factoringu nebo méně známými způsoby, jako jsou venture kapitálové investice a franchising," shrnuje program prvního dne generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. "Našim cílem je zvýšit povědomí podnikatelů o moderních finančních nástrojích, které se pokusíme přiblížit účastníkům pomocí případových studií. Na fóru budou také představeny programy nového programovacího období strukturálních fondů pro období 2007-13, které bude agentura CzechInvest od příštího roku implementovat."

Druhý den pak budou mít zástupci vybraných firem možnost prezentovat podnikatelské projekty a své budoucí rozvojové plány hodnotitelům z finančního sektoru. Ti projekty vyhodnotí a přímo na místě jim navrhnou možné způsoby financování.

„Letošní projekt Finančních fór navazuje na loňská fóra, kterých se zúčastnilo 180 firem. 25 z nich přitom využilo příležitost prezentovat investiční záměr dalšího rozvoje podniku před finančníky," doplňuje Iva Jeglová, projektová manažerka Oddělení inovačního prostředí agentury CzechInvest, které pro podnikatele tuto aktivitu připravuje. „Za zvlášť přínosné považuje většina účastníků informace o netradičních formách financování a také kontakty na nové finanční partnery, se kterými nyní spolupracují."

Letos se již fóra uskutečnila v Praze, Brně a Plzni. Přišlo na ně asi 150 podnikatelů, z nich někteří využili nabyté zkušenosti při financování konkrétních aktivit. Bližší informace o ostravském fóru i přihlášku na něj najdou zájemci na našich webových stránkách v kalendáři akcí.