Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Průmyslová zóna roku 2005

Ve čtvrtek 12. října byla v prostorách pražského Výstaviště předána ocenění nejkvalitnějším průmyslovým zónám a podnikatelským nemovitostem v České republice. Šestý ročník ocenění „Průmyslová zóna roku“ vyhlašuje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Letošní ročník byl také podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj a kromě zástupců obou ministerstev se ho zúčastnili představitelé obcí a krajů z celé republiky.

13.10.2006
Průmyslová zóna roku 2005

Jako průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem byla vyhodnocena Průmyslová zóna Krupka, zónou s největším společenským přínosem se stala Průmyslová zóna Žatec - Triangl a tzv. Brownfieldem roku se stal areál bývalého cukrovaru v Chrudimi, o jehož přeměnu se postarala společnost TMT Chrudim.

Kromě tří již tradičních kategorií bylo také předáno ocenění Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu, které získal Ústav fyzikální biologie Nové Hrady. „Již nyní je jasné, že pokud chceme uspět v mezinárodní konkurenci, bude nezbytné vytvářet zázemí pro kvalitní a technologicky vyspělé investice. Podpora tohoto typu nemovitostí je jedním z hlavních směrů, kterých se chceme do budoucna držet, pomáhat nám v tom budou i strukturální fondy," uvedl ve svém projevu během slavnostního večera Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest.

„Ústecko patří ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. Fakt, že oceněná Průmyslová zóna Krupka i Průmyslová zóna Žatec - Triangl se nachází v tomto regionu svědčí o aktivním přístupu odpovědných autorit k otázce zaměstnanosti a rozvoje kraje. Věřím, že tyto dva příklady poslouží za vzor i v ostatních regionech České republiky," říká Martin Slabý, předseda Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice - AFI.

Ocenění „Průmyslová zóna roku 2005" bylo uděleno v následujících kategoriích:

Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem

 1. Průmyslová zóna Krupka
 2. Severní průmyslová zóna Písek - Čížovská
 3. Průmyslový prak Cheb

Průmyslová zóna s největším společenským přínosem

 1. Průmyslová zóna Žatec - Triangl
 2. Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová
 3. Průmyslová zóna Kadaň - Královský vrch

Brownfield roku

 1. TMT Chrudim (rekonstrukce objektu bývalého cukrovaru)
 2. Orlické kasárny Žamberk (revitalizace rozsáhlého území)
 3. Fides Bruntál (rekonstrukce objektu)

Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu

 1. Centrum biologických technologií Ústavu fyzikální biologie Nové Hrady

Manažer průmyslové zóny roku

 1. Ing. Jan Sixta, CSc. (Žatec - Triangl)

Zvláštní ocenění bylo uděleno starostovi města Solnice panu Ladislavu Kubíčkovi.
(Průmyslová zóna Škoda Solnice - Kvasiny)

 

Na základě Programu na podporu rozvoje průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu bylo do konce roku 2005 podpořeno celkem 92 průmyslových zón. Díky těmto průmyslovým zónám bylo vytvořeno 51 tisíc pracovních míst a do konce roku 2007 se předpokládá 72 tisíc nově vytvořených pracovních míst. Přibližně 360 investorů se zavázalo investovat 146 miliard korun. Tito investoři už obsadili téměř 80% připraveného území, což představuje optimální obsazenost. Zbývající plocha je nyní k dispozici desítkám zájemcům z řad investorů, kteří v současné době hledají vhodnou lokalitu v České republice.