Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Rakušané pomůžou Jihočechům zakládat klastry

Zhruba stovka ekonomů, zástupců veřejné správy, výzkumných institucí, vysokých škol a majitelů firem z Jihočeského kraje a Horního Rakouska se dnes sjela do Českých Budějovic na konferenci „Posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím klastrů“. Cílem je seznámit podnikatele a veřejnost s klastry a prodiskutovat možnosti vzniku nových klastrů v jižních Čechách a vytvoření platformy, která by firmám usnadnila jejich zakládání. Konferenci pořádá Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a agenturou CzechInvest.

18.10.2006
Rakušané pomůžou Jihočechům zakládat klastry

„Bylo zjištěno, že má náš region velký potenciál pro vytváření klastrů například v oborech výroby inteligentních součástek, zdravotní techniky, optických přístrojů, plastových výrobků nebo technologií pro obnovitelné zdroje. A to jsem vyjmenoval jen některé nové oblasti. V tradičních oborech je to dřevařství, výroba textilních vláken, nábytkářský či papírenský průmysl," říká koordinátor konference, Jan Jareš z občanského sdružení AgEnDa. „Aby mohla oborová sdružení vzniknout, musíme firmám poradit, jak na to. Proto jsme se rozhodli vytvořit komunikační platformu, jejímž prostřednictvím budou podnikatelé získávat informace a know-how od zkušenějších rakouských kolegů."

Blízkost hranic vytváří možnost spolupracovat nejen na úrovni jednotlivých podniků, ale také v rovině oborových sdružení, která jsou na rakouské straně silně zastoupena a požívají všemožnou podporu finanční i politickou. Autoři projektu „Platformy pro jihočeské klastrové iniciativy" proto počítají s exkurzemi českých podnikatelů a zástupců vědy a výzkumu do Rakouska, s pořádáním workshopů a vydáváním elektronického magazínu. Na dnešní konferenci se svými plány seznámí odbornou veřejnost.

CzechInvest se snaží klastrové aktivity podporovat prostřednictvím programů financovaných Evropskou unií a státem. Jedním z příkladů je jihočeský EKOGEN, který získal dotaci z programu Klastry (součást Operačního programu Průmysl a podnikání) na počáteční vyhledávání firem a nyní požádal o podporu na založení a rozvoj. Klastr se zabývá zpracováváním jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví, konkrétně pro výrobu anhydritových pojiv, sádrokartonu, cementu a podobně. V současné době má EKOGEN patnáct členů a úzce spolupracuje s Kloknerovým ústavem ČVUT," doplňuje Monika Vaňatová, ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Jihočeský kraj.

Fázi mapování firem úspěšně dokončily také Centrum vodárenských technologií CEVTECH a Asociace Bioenergetika (ABe). Pivovarský, svářečský a dřevařský klastr teprve zjišťují, zda je pro jejich vznik v Jihočeském kraji dostatečný potenciál.

Konference „Posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím klastrů" se uskuteční dnes od 10:00 hodin v aule Bobík Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tisková konference je naplánována na 16:00 hodin.

VÍCE O KLASTRECH

Klastr je regionální propojení podnikatelů a firem s místními organizacemi, vysokými školami i orgány samosprávy, jejichž vzájemné vazby umožňují posilování konkurenceschopnosti v daném oboru podnikání. Firmy nadále zůstávají samostatné a navzájem si konkurují. Díky spolupráci v klastru však mohou například společně vyjednat nižší ceny u dodavatelů surovin, získat dotace z evropských fondů nebo zakázky, na které by samy nedosáhly. V České republice již vznikl například nanotechnologický, dřevařský, sklářský nebo obalový klastr. Doposud byl vznik klastrů finančně podporován ze stejnojmenného programu, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). V novém programovém období na léta 2007 - 13 to bude v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) program Spolupráce. Jeho pracovní verze je k dispozici na našich stránkách.

Informace o klastrových iniciativách v Horním Rakousku je možné najít na webových stránkách sdružení Clusterland - www.clusterland.at.