Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - říjen 2007

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

10.10.2007
Aktuální informace o programech podpory podnikání - říjen 2007

Aktuálně jsou pro žadatele otevřené časově omezené výzvy k příjmu registračních žádostí do dvou programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – a to do programu Marketing a Potenciál. Bližší informace najdete na internetových stránkách agentury CzechInvest. Žádosti o dotace se podávají ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Žadatelům doporučujeme podávat žádosti průběžně a nenechávat jejich odeslání na poslední chvíli, neboť v posledních dnech platnosti Výzvy mohou být servery přetížené. Žádosti, které budou doručeny byť jen jednu minutu po termínu, nebudou přijímány.

  • Potenciál: program, který pomáhá malým nebo středním podnikatelským subjektům (platí pro 1. výzvu) zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Příjem registračních žádostí končí 30. 11. 2007.

  • Marketing: program určený na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Dotaci lze využít například na vytvoření propagačních materiálů a internetových stránek v cizím jazyce, pronájem výstavních stánků a ploch atp.

Příjem registračních žádostí končí dne 31. 12. 2007.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele:

Na stránkách programů ICT v podnicích, Inovace – Inovační projekty a Potenciál naleznete aktualizované Pokyny pro žadatele do těchto programů.

Aktualizace vzorových Podmínek pro poskytnutí dotace:

Seznamte se s aktualizovanými vzorovými Podmínkami pro poskytnutí dotace u všech programů podpory OPPI, které najdete v Připojených souborech na stránce jednotlivých programů.

Eko-energie:

Termín pro příjem plných žádostí do programu Eko-energie byl aktualizací textu Výzvy posunut na 1. 11. 2007.

Plné moci:

V případě, že jste se rozhodli delegovat některá práva spojená s podáním žádosti na jinou fyzickou či právnickou osobu, využijte prosím připravených formulářů Plných mocí, které najdete na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2007 již nebudou jiné formy plných mocí, než jsou zde zveřejněné formuláře, akceptovány.

 

Kalendář akcí:

  • Ve čtvrtek 11. října 2007 se v budově Středočeského kraje v Praze 5 koná konference Klastry, nástroj pro ekonomický rozvoj evropských měst a regionů. U této příležitosti se v pátek 12. října uskuteční francouzsko-česká obchodní setkání, a to v pražském hotelu Intercontinental. Akce organizuje Francouzské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest. Více informací o konferenci a přihlášku naleznete na webu CzechInvestu.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.