Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 22. 10. 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

23.10.2009
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 22. 10. 2009

Vyhlášení III. Výzvy v programu ICT v podnicích

Dne 22. 10. 2009 byla vyhlášena III. Výzva v programu ICT v podnicích. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 1. 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,5 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • ICT v podnicích: program, který podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Potenciál

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Potenciál byl ke dni 30. 9. 2009 definitivně ukončen.

 • Potenciál: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Spolupráce – Technologické platformy

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy byl ke dni 1. 10. 2009 definitivně ukončen.

 • Spolupráce – Technologické platformy:program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu ICT a Strategické služby

Příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu ICT a Strategické služby byl ke dni 2. 10. 2009 definitivně ukončen.

 • ICT a strategické služby II. Výzva: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

Před několika dny došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Provedené změny se týkají především aktualizace informací o elektronickém podpisu, etapizace projektu (možnost převodu nevyčerpaných  prostředků z již proplacených etap do neproplacených) a kontrol na místě (účastnit se mohou i pracovníci MPO).

Výroční zpráva OPPI a OPPP 2008

Na webové stránky agentury CzechInvest byly přidány dva nové dokumenty, a to Výroční zpráva OPPI 2008 a Výroční zpráva OPPP 2008.


Kalendář akcí

7. 10 – 2. 12. 2009 Středeční dopoledne s OPPI – Brno

 Agentura pro podporu podnikání CzechInvest Vás zve na cyklus seminářů „Středeční dopoledne s OPPI“.

 • Termín konání: 7. 10. 2009, 4. 11. 2009, 2. 12. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org.

Více informací v pozvánce.

 29. 10. 2009 Evropské příležitosti regionu – Ostrava

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem „Evropské příležitosti regionu“.

 • Termín konání: 29. 10. 2009
 • Místo konání: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.konference.dobra-rada.cz. S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mailovou adresu  konference@dobra-rada.cz.

 3. 11. 2009 Jak úspěšně podat plnou žádost v programu Inovace – Brno

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Jak úspěšně podat plnou žádost v programu Inovace“.

 • Termín konání: 3. 11. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org.

Více informací v pozvánce.

3. 11. 2009 Programy podpory podnikání – aktuální výzvy OPPI – Pardubice

Enterprise Europe Network ve spolupráci s agenturou CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem „Programy podpory podnikání – aktuální výzvy OPPI“.

 • Termín konání: 3. 11. 2009
 • Místo konání: konferenční sál hotelu Euro, Jiráskova 2781, Pardubice

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese tereza.richterova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 466 616 705, a to nejpozději do 30. 10. 2009.

Více informací v pozvánce.

26. 11. 2009 Operační program Podnikání a inovace – Cesta k rozvoji vašeho podniku – Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem „Operační program Podnikání a inovace – Cesta k rozvoji vašeho podniku“.

 • Termín konání: 26. 11. 2009
 • Místo konání: hotel Clarion Congress, Praha - Vysočany

Přihlášku na konferenci a více informací naleznete v pozvánce. Vyplněnou přihlášku poté prosím zašlete na e-mailovou adresu jezekj@mpo.cz nebo faxem na číslo 224 852 730, a to nejpozději do  18. 11. 2009.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.