Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 3. 10. 2012

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

03.10.2012
Aktuální informace o programech podpory podnikání – 3. 10. 2012

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Potenciál

Dne 17. 9. 2012 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu Potenciál. Příjem Plných žádostí bude probíhat do 16. 11. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč.

  • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Prodloužení příjmu Plných žádostí do programu Eko-energie

Příjem Plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu Eko-energie byl prodloužen do 31. 10. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 1,5 mld. Kč.

  • Eko-energie: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

Ukončení příjmu Plných žádostí v programu Marketing

Dne 14. 9. 2012 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy – 2. prodloužení programu Marketing.

  • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Ukončení příjmu Registračních žádostí v programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Dne 30. 9. 2012 byl ukončen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjem Plných žádostí bude probíhat do 4. 1. 2013. Alokace pro tuto Výzvu je 0,05 mld. Kč.

  • Inovace – Patent: program, který podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Nové dokumenty k programu ICT v podnicích, ICT a strategické služby a Marketing na webových stránkách CI – Tabulka splnění závazných ukazatelů projektu (ZU)

Na webové stránky agentury CzechInvest byl vložen nový dokument „Splnění závazných ukazatelů projektu (ZU)“, který je doporučenou přílohou Žádosti o platbu v případě programů ICT V PODNICÍCH, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY A MARKETING. Vyplnění a odevzdání této přílohy společně s Žádostí o platbu usnadní kontrolu splnění závazných ukazatelů a urychlí administraci ŽoPl. Vzorové dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách CI a MPO vždy ve složce daného programu.


Kalendář akcí

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ v jednotlivých regionech České republiky.

Termíny a další informace o seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.