Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC

Poklepáním základním kamenů začaly v pondělí 24. září práce na výstavbě nových budov Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně.

02.10.2012
Začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC

Staví se ve dvou lokalitách, v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity a v kampusu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. Na vybudování CEITECu získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši 5,24 miliard korun.

Zahájení provozu nových laboratoří o celkové rozloze 25 000 m2 se předpokládá koncem roku 2014. K jejich nejmodernějšímu vybavení budou mít přístup i studenti magisterských a doktorandských vybraných oborů. Mladí vědci se tak budou moci zapojit do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. V rámci společných inovativních projektů budou moci technologií CEITECu využít i soukromé firmy.

Centrum vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Jeho hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. Od roku 2010 CEITEC spolupracuje s agenturou CzechInvest, pravidelně se účastní například Českých technologických dnů.