Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Rada pro podporu strategických technologií a produktů má zrychlit zavádění inovací do praxe

Zaměří se na zrychlení certifikací ochranných a zdravotnických prostředků

29.10.2020
Rada pro podporu strategických technologií a produktů má zrychlit zavádění inovací do praxe Zdroj: Adobe Stock

Rada pro podporu strategických technologií a produktů (Rada), která vznikla letos v září s cílem řídit podporu výzkumu a vývoje, certifikace a nákup strategických výrobků, se poprvé sešla k jednání 28. října 2020. Radu tvoří zástupci klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor, ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a vybraných odborníků včetně zástupců agentury CzechInvest. Předmětem prvního zasedání bylo mimo jiné zrychlení procesu certifikace osobních ochranných prostředků (OOP) a zdravotnických prostředků (ZP), které začalo během pandemie vyrábět mnoho českých firem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které spadá jedna z certifikačních autorit, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, se již podílí na vzdělávacích akcích k urychlení certifikace. Kromě toho plánuje zmapovat výzkumné organizace, které disponují relevantní laboratorní kapacitou a hledat cesty, jak certifikační subjekty pomoci dovybavit zařízeními potřebnými pro zkoušky.

Rada navrhla vytvořit databázi strategických produktů, služeb a technologií, která bude k dispozici samosprávě na úrovni krajů, měst i obcí. Cílem je propojovat firmy se státní správou a jinými zájemci a navázat na již fungující online tržiště nabídek a poptávek GovPoint.org.

Další z cest, jak pomoci státu s nákupem inovativních produktů, je začít pracovat na úpravě technických norem pro OOP, ZP i pro další produkty a případně také souvisejících technických předpisů. „Už teď chystáme aktualizaci technické normy pro OOP a ZP, která bude upravovat tzv. parametr záchytu. Chceme ji ošetřit na národní i evropské úrovni,“ uvedl ředitel odboru inovací agentury CzechInvest Jakub Hájek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí zabývá také dočasnými certifikacemi, které na jaře dostaly firmy na některé nové produkty a nyní jim vyprší. Prodloužení osvědčení pomůže českým firmám okamžitě dodávat produkty institucím, občanům i firmám, které je potřebují. Na Radě byla rovněž představena strategie chytré specializace RIS3.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPO.