Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Každá obec má podnikatelům co nabídnout

Investičně atraktivním regionem roku 2017 se stalo město Kunovice

12.09.2018
ČR
Každá obec má podnikatelům co nabídnout Zdroj: Dominik Kučera
  • titul Investičně atraktivní region 2017 získalo město Kunovice, dále města Letohrad a Bystřice nad Pernštejnem
  • na konferenci Potenciál místní ekonomiky se 10. 9. 2018 diskutovalo o hospodářském rozvoji měst a obcí
  • CzechInvest mapuje podmínky, možnosti a potřeby jejich podnikatelského prostředí

Jak mohou obce podpořit svůj hospodářský rozvoj? Proč je důležité strategicky plánovat? A jaký druh investic je vhodný pro danou oblast? O těchto tématech diskutovali představitelé pěti desítek českých měst a obcí a další odborníci na konferenci Potenciál místní ekonomiky. V pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) ji v pondělí 10. září 2018 uspořádala agentura CzechInvest. Ocenila zde zároveň zástupce regionů, které se o své investiční a podnikatelské prostředí starají nejlépe. Titul Investičně atraktivní region pro rok 2017 získalo město Kunovice.

„Česká ekonomika je dlouhodobě tažená zahraničními investicemi a podnikání v domácím vlastnictví stagnuje. Každá obec České republiky má přitom potenciál rozvíjet podnikání na svém území tak, aby to přinášelo užitek jak podnikatelům, tak všem jejím obyvatelům,“ říká Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest.

Na tzv. pasportizaci obcí s rozšířenou působností, tedy jakési podrobné inventuře, která mapuje podmínky, možnosti a potřeby jejich podnikatelského prostředí, pracuje CzechInvest od začátku roku 2017. Sesbírané informace pak poslouží jako podklady pro strategické plánování dalšího rozvoje a zároveň pro lokalizaci firem, které zde najdou ty správné podmínky pro svůj rozvoj a zároveň obci přinesou největší užitek.

„Díky faktorům jako je geografická poloha, dopravní infrastruktura, průmyslová tradice, dostatek rozvojových ploch, umístění středních a vysokých škol, ale také sociálně ekonomickým faktorům a podobně, je každá z oblastí vhodná pro odlišný druh investic. Někde jsou vhodnější podmínky pro zpracovatelský průmysl, jinde například pro služby a jinde zase pro výzkum a vývoj,“ upřesňuje cíl pasportizace Jirotková.

Na konferenci zároveň CzechInvest vyhlásil vítěze 2. ročníku soutěže Investičně atraktivní region. Stalo se jím město Kunovice, které již sedm let provozuje podnikatelský inkubátor a chystá jeho další rozšíření. „Pokud chceme udržet mladé lidi na venkově, tak jim musíme především dát práci, bydlení či příležitost začít své podnikání. Díky podnikatelskému inkubátoru se nám podařilo snížit odliv mladých lidí, přivedli jsme k nám řadu dalších podniků, přibývá nám obyvatel. Díky tomu se zvýšil i rozpočet a samozřejmě i atraktivita města samotného,“ vysvětluje starostka Kunovic Ivana Majíčková. Druhé místo soutěže obsadilo město Letohrad a třetí pak město Bystřice nad Pernštejnem.

Za víc jak 25 let svého fungování si CzechInvest vybudoval unikátní know-how. Je v přímém kontaktu s podnikateli, působí ve všech regionech, pravidelně se setkává se zástupci místních samospráv. Důvěrně zná potřeby i možnosti obou stran. Zároveň jako státní instituce podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu působí jako garant a mediátor mezi všemi stranami.

Vedle Jirotkové na konferenci Potenciál místní ekonomiky promluvili také Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu a David Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj. O významu soukromých investic pro regionální rozvoj promluvil Dušan Kulka, specialista na téma ekonomického rozvoje a teritoriální konkurenceschopnosti. A principy regionálního rozvoje, jak fungují v Rakousku, představil Alfried Braumann z Vídeňské hospodářské agentury.

„Pro Vídeň jako ekonomický hub v srdci Evropy s dosahem do západní i východní Evropy je pravidelný kontakt se všemi partnerskými městy v regionu velmi důležitý. Pražská konference o místní ekonomice byla významnou příležitostí k rozšíření našich zkušeností a prohloubení spolupráce s CzechInvestem. Jsme připraveni spolupracovat a podporovat firmy a města ve všech aspektech jejich hospodářského rozvoje,“ říká Alfried Braumann.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}