Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Další miliardy na nemovitosti pro podnikatele

Evropský program Nemovitosti začne zítra rozdělovat čtyři miliardy korun.

31.08.2009
Další miliardy na nemovitosti pro podnikatele

Od zítřka po dobu sedmi měsíců mohou podniky všech velikostí i samosprávné celky posílat žádosti o podporu z evropského dotačního programu Nemovitosti. Program nabízí 4 miliardy korun na spolufinancování přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace podnikatelských nemovitostí, včetně související infrastruktury. Podpořit lze i uhrazení části kupní ceny nemovitosti a odstranění nevyužitelných staveb.

Program Nemovitosti podnikatele podporuje při rekonstrukci nevyhovujících či výstavbě nových objektů vhodných k podnikání ve zpracovatelském průmyslu a v oblasti strategických služeb či technologických center,“ vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest, která přijímá žádosti o dotace. „Velký důraz je kladen zejména na aktivity zaměřené na rekonstrukci nemovitostí. Spolufinancování z programu lze využít i na projekty revitalizace brownfieldů, tedy nevyužívaných a chátrajících nemovitostí, jejichž počet podle odhadů agentury CzechInvest přesahuje 10 tisíc.“

Novinka v aktuální výzvě

Žadatelé, kteří chtějí dotaci využít ke spolufinancování rekonstrukce objektu, mohou do způsobilých výdajů projektu zahrnout i náklady na pořízení a instalaci systému obnovitelných zdrojů energie. Musí však splnit podmínku, že tyto výdaje nepřesáhnou deset procent z celkové částky vynaložené na rekonstrukci.

Energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů musí příjemce dotace spotřebovat v rámci činnosti v rekonstruovaném objektu, nesmí tedy docházet k jejímu prodeji. Znamená to, že příjemce dotace nesmí mít sjednány pevné výkupní ceny elektřiny, ale může získávat tzv. zelené bonusy.

 V rámci druhé výzvy programu si mezi sebe úspěšní žadatelé rozdělí čtyři miliardy korun, přičemž minimální výše podpory na realizaci projektu je 1 milion a maximální 500 milionů Kč. Tato částka se snižuje na 500 tisíc až 50 milionů korun v případě, že podnikatel zažádá o dotaci pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Projekty musí být realizovány na území České republiky, vyjma hlavního města Prahy. Příjem registračních žádostí o dotaci začne 1. září 2009 a skončí na poslední březnový den roku 2010.

Snazší přístup k úvěru díky programu Záruka

logo OPPIPři financování projektu z programu Nemovitosti lze využít podporu z Operačního programu Podnikání a inovace, programu Záruka. Cílem je umožnit příjemci dotace snazší přístup k případnému úvěru, určenému na financování schváleného projektu.

logo EEIŽádosti o dotace do všech programů OPPI lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce CzechInvestu www.czechinvest.org, kde podnikatelé najdou také aktuální informace o dalších programech OPPI. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na zelenou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry a dotazy týkající se aplikace eAccount lze konzultovat osobně či telefonicky ve 13 regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý pracovní den od 8 do 16.30 hodin. Regionální kanceláře jsou v každém krajském městě, jejich seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies