Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Novým generálním ředitelem CzechInvestu se stal Marian Piecha

Agentura CzechInvest má nového generálního ředitele.

12.08.2013

Stal se jím Marian Piecha, který dosud působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ve funkci ředitele odboru inovačního podnikání a investic.

„V osobě Mariana Piechy, co by velmi zkušeného odborníka, který své kvality prokazoval svou několikaletou prací na ministerstvu, získává agentura CzechInvest do svého čela člověka, který bude zárukou rozvíjejících aktivit agentury a jejího stále výraznějšího zapojení do podpory podnikání,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Nový generální ředitel, který nastoupil v pátek do funkce, vzešel z výběrového řízení. Za úkol bude mít především efektivní čerpání strukturálních fondů, dokončení stávajícího programovacího období a přípravu období nového ve spolupráci s MPO. Dále dokončení sloučení agentur CzechInvest a CzechTrade a s tím související zkvalitnění servisu pro podnikatele, hledání provázaností mezi obchodem a investicemi, stejně jako zlepšení prostředí pro domácí i zahraniční investory.

„Úspěch ve výběrovém řízení mne samozřejmě těší, stejně jako se těším na práci v agentuře CzechInvest, kterou vnímám jako důležitý prvek k podpoře ekonomického růstu prostřednictvím přilákání nových investorů do České republiky,“ uvedl nový generální ředitel agentury.

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu od roku 2005. Naposledy zastával od roku 2008 funkci ředitele odboru inovačního podnikání a investic MPO. Na starosti měl především podporu podnikání, finanční nástroje, podporu rizikového kapitálu, program na podporu technologických center a průmyslové zóny. Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a doktorské studium absolvoval na Českém učení technickém v Praze. Na University of New York in Prague získal titul LLM - Master of Laws. Hovoří anglicky a německy.

Agentura CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená MPO, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Adéla Tomíčková, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 832, adela.tomickova@czechinvest.org


Kontakt na MPO ČR:

odbor komunikace a marketingu, tel.: +420 224 853 291, press@mpo.cz