Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 7. 8. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

07.08.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 7. 8. 2014

Dotazy a odpovědi v programu Rozvoj

V minulých dnech byl zveřejněn dokument obsahující dotazy a odpovědi k novým podmínkám Výzvy III – III. prodloužení v programu Rozvoj. Soubor je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.

Může docházet k průběžnému doplňování dotazů a odpovědí, doporučujeme proto dokument pravidelně sledovat.


 

Povinná příloha k Plné žádosti – Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb.

Žadatelé o dotaci ve výzvách Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení a Potenciál – Výzva III – II. prodloužení, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni v okamžiku podání plné žádosti předložit Přílohu k Plné žádosti o poskytnutí dotace – Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb. Pokud byla již Plná žádost podána, je třeba přílohu doplnit.

Více informací k Informační povinnosti žadatele jsou k dispozici zde.


 

ICT a strategické služby Výzva III – II. prodloužení – nová příloha

V minulých dnech byla v programu ICT a strategické služby ve Výzvě III – II. prodloužení přidána nová příloha – Tabulka RPJ. Jedná se o tabulku prokazující splnění závazného ukazatele nových pracovních míst u projektů s dobou realizace kratší než 24 měsíců. Tabulka RPJ je k dispozici zde v připojených souborech.


 

Potenciál Výzva III – II. prodloužení – Příručka ke způsobilým výdajům

V poslední vyhlášené výzvě v programu Potenciál došlo k úpravě dokumentu Příručka ke způsobilým výdajům. V kapitole 2.7 Technické zhodnocení staveb na straně 6 byla vyjmuta odrážka „nově postavené prostory, vč. střechy“ z výčtu případů týkajících se rekonstrukce stávající stavby. Příručka ke způsobilým výdajům je k dispozici v připojených souborech zde.


 

Kalendář akcí

17. 9. 2014 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

  • Termín konání: 17. 9. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 15. 9. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ ve vybraných regionech České republiky.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


 

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}