Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 26. 8. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

26.08.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 26. 8. 2014

Upozornění pro žadatele -  Příjem Plných žádostí do programu Rozvoj

Dne 1. 9. 2014 bude ukončen příjem Plných žádostí do III. prodloužení III. Výzvy v programu Rozvoj. Příjem Plných žádostí v rámci této Výzvy probíhá od 16. 6. 2014 12:00 hod do 1. 9. 20144 12:00 hod prostřednictvím internetové aplikace eAccount

Prosíme žadatele, aby nenechávali podání plné žádosti na poslední chvíli a předešli tak technickým problémům aplikace eAccount způsobených zahlcením systému.

Plánovaná alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Rozvoj: Tento program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

 


Aktualizace dokumentu Oznámení o zahájení výběrového řízení

V minulých dnech došlo k aktualizaci doporučeného vzorového dokumentu týkajícího se výběru dodavatelů. Jedná se o dokument Příloha č. 2 – Oznámení o zahájení výběrového řízení. V bodě 6 bylo doplněno, že soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dle PpVD č. j. 26724/14/61100/61000 platných od 9. 6. 2014 dnem následujícím po odeslání tohoto oznámení k uveřejnění na Obchodní věstník. Dokument je k dispozici v sekci Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

 


Kalendář akcí

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ ve vybraných regionech České republiky.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.

 


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}