Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

6. 8. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

06.08.2015
6. 8. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Informace o připravovaném vyhlášení III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI

Dne 17. 8. 2015 bude na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a agentury CzechInvest www.czechinvest.org zveřejněna nová výzva v programu Rozvoj OPPI. Doba příjmu registračních žádostí je stanovena od 17. srpna 2015 od 12:00 hod. do 15. září 2015 do 12:00 hod., doba příjmu plných žádostí od 17. srpna 2015 od 12:00 do 19. října 2015 do 12:00. Na tuto výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč. 

Projekty budou vyhodnocovány a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávána kontinuálně. Výzva bude vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programů OPPI pouze na projekty s  ukončeným výběrovým řízením, včetně podepsané kupní smlouvy, a za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba zaúčtovaná bankou za dodávku proběhne do 31. prosince 2015.


Prodloužení příjmu předběžných žádostí v programu Partnerství znalostního transferu OP PIK

Došlo k prodloužení příjmu předběžných žádostí v programu Partnerství znalostního transferu – Výzva I. Příjem předběžných žádostí probíhá od 2. 6. 2015 do 30. 9. 2015.

Text Výzvy včetně všech příloh je k dispozici zde.


9. 9. 2015 Žádost o platbu – praktický seminář - Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu – praktický seminář. Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoPl pak bude administrována ve významně kratší lhůtě.

  • Termín konání: 9. 9. 2015
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 4. 9. 2015. V přihlášce prosím uveďte název společnosti, číslo projektu a požadovanou dotaci v rámci připravované ŽoPl.

Více informací o semináři zde.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}