Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

11. 8. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

11.08.2016
11. 8. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Přehled provedených změn a aktualizací je k dispozici v úvodu dokumentu.

Pravidla způsobilosti a publicity naleznete zde.


Aktualizace příloh v programu Inovace – Inovační projekt

V minulých dnech byla aktualizována příloha Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část a příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotace v programu Inovace – inovační projekt – Výzva I.

Veškeré přílohy včetně textu Výzvy I programu Inovace – inovační projekt jsou k dispozici zde.


Aktualizace příloh v programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

V minulých dnech byla aktualizována Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část a Příloha č. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace v programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II.

Veškeré přílohy včetně textu Výzvy II programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou k dispozici zde.


Navýšení alokace výzev Technologie III a ICT a sdílené služby I

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby I takto:

  • plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu;
  • plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.

Podrobné informace naleznete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.


22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu otevřena do 28. 9. 2016

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko. Příjem žádostí bude uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která má být vyhlášena v září 2016.

Více informací naleznete na stránkách Agentury CzechInvest zde.


Kalendář akcí

7. 9. 2016 Průvodce systémem MS2014+ – Pardubice

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Průvodce systémem MS2014+“. Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v novém systému pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Součástí školení bude také názorná ukázka vyplnění žádosti o podporu.

  • Termín konání: 7. 9. 2016
  • Místo konání: Agentura pro podnikání a inovace – regionální kancelář pro Pardubický kraj, Pardubice, K Vinici 1256

Registraci je možné učinit nejpozději do 1. 9. 2016 e-mailem na adresu: veronika.zumrova@agentura-api.org

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.

22. 9. 2016 Inovační vouchery – Ústí nad Labem

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Inovační vouchery“. Cílem semináře je získat aktuální informace o národních a krajských inovačních voucherech. Navíc můžete rovnou navázat spolupráci s výzkumnou organizací, která Vám nabídne špičkové know-how ve Vašem oboru.

  • Termín konání: 22. 9. 2016
  • Místo konání: Fakulta sociálně-ekonomická UJEP Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L., VŠ Klub (4. patro)

Registraci je možné učinit nejpozději do 19. 9. 2016 na adrese: https://goo.gl/forms/cFK0gWa8oniSkYi03

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@agentura-api.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}