Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

29. 8. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

29.08.2016
29. 8. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OPPIK – obecná část

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace - obecná část. Na titulní straně dokumentu byla doplněna věta upravující podmínky platnosti Pravidel.

Aktuální Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – obecná část naleznete ve Společných přílohách dotačních programů OPPIK.

Starší verze Pravidel naleznete v Archivu


Aktualizace přípustných právních forem v programu Inovační vouchery

Byl aktualizován seznam přípustných právních forem v aktuální výzvě programu Inovační vouchery.

Seznam je zveřejněn zde.


Oznámení Řídicího orgánu OP PIK o navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II

Řídicí orgán OP PIK v reakci na situaci, kdy v rámci přednastaveného systému automatického podání plných žádostí v MS2014+ došlo u výzvy Potenciál I k vysokému převisu žádostí velkých firem, které tohoto systému využily a tudíž mají v monitorovacím systému zaznamenán stejný čas podání žádosti (tj. 1. 12. 2015 v 15.00 hod.), jenž je v průběžné výzvě rozhodný pro pořadí hodnocení projektů do vyčerpání alokace (stanovené původně na 1,5 mld. Kč), rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace této výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem.

S ohledem na toto aktuálně schválené rozhodnutí, které vede k výraznému navýšení alokace výzvy Potenciál I, Řídicí orgán OP PIK ruší výzvu Potenciál II, vyhlášenou mimořádně dne 31. 7. 2016 s alokací 1,5 mld. Kč a s plánovaným příjmem žádostí o podporu od 15. 9. 2016 od 8.00 hod. Žadatelé, kteří připravovali své projektové žádosti do této rušené druhé výzvy, budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované "řádné" výzvy Potenciál III, která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem žádostí ještě v průběhu letošního roku.

Celé znění oznámení naleznete na webu MPO.


Kalendář akcí

6. 9. 2016 Den klastrů ve Středočeském kraji – Dolní Břežany

Agentura pro podnikání a inovace je partnerem akce Den klastrů ve Středočeském kraji.

Na Dni se představí regionální klastry i klastry z celé České republiky, kterým se podařilo úspěšně zapojit do mezinárodních projektů či rozvinout vzájemnou spolupráci členů v tradičních průmyslových oborech. Zástupci API představí program určený na rozvoj klastrů Spolupráce.

  • Termín konání: 6. 9. 2016
  • Místo konání: ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Více informací naleznete v pozvánce.

22. 9. 2016 Inovační vouchery – Ústí nad Labem

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Inovační vouchery“ pořádaný ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Cílem semináře je získat aktuální informace o národních a krajských inovačních voucherech. Navíc můžete rovnou navázat spolupráci s výzkumnou organizací, která Vám nabídne špičkové know-how ve Vašem oboru.

  • Termín konání: 22. 9. 2016
  • Místo konání: Fakulta sociálně-ekonomická UJEP Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L., VŠ Klub (4. patro)

Registraci je možné učinit nejpozději do 19. 9. 2016 na adrese: https://goo.gl/forms/cFK0gWa8oniSkYi03

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.

27. 9. 2016 Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK – České Budějovice

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

Účast na seminářích je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za společnost)

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

  • Termín konání: 27. 9. 2016
  • Místo konání: Agentura pro podnikání a inovace, Husova 5, 370 01 České Budějovice

Registrujte se nejpozději do 23. 9. 2016 na adrese: ceskebudejovice@agentura-api.org

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@agentura-api.org

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}