Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

Zdlouhavé povolovací procesy odrazují investory

CzechInvest přichází s návrhem využití tzv. regulačního plánu pro státem podpořené průmyslové zóny.

23.08.2016
Zdlouhavé povolovací procesy odrazují investory

V hodnocení Světové banky posuzujícím náročnost tzv. povolovacích procesů, které předchází realizaci investice, figuruje Česká republika na 127. místě ze 189 zemí. Řadí se tak po bok států jako je například Tanzanie. Stesky investorů na administrativní náročnost a časovou nejistotu povolovacích procesů jako jsou například územní či stavební řízení nebo EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) vyslyšela agentura CzechInvest. Přichází s návrhem využití tzv. regulačního plánu i pro státem podpořené průmyslové zóny.

„V jiných zemích EU lze potřebná povolení získat mnohem rychleji a jednodušeji. Co je například v Irsku otázkou týdnů, maximálně měsíců, to může v Česku trvat třeba i rok. Přitom zbytečně, protože naše povolovací procesy vychází ze stejné evropské legislativy jako povolovací procesy ostatních zemí EU,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„V České republice nejde pouze o administrativní zátěž povolovacích procesů, ale také o extrémní míru nejistoty způsobenou kombinací několikastupňového řízení, kdy se v každém stupni může odvolat téměř kdokoliv. Společnost plánující zahájení výroby v Česku si pak nemůže naplánovat zahájení výrobního procesu, nasmlouvání zakázek či nábor kvalifikovaných pracovníků,“ říká Martin Krejčí, ředitel Divize investic agentury CzechInvest. „Stává se nám, že investor dá před námi přednost zemi s jasně vymezeným a nenáročným povolovacím procesem, a my tak přicházíme o investice. Příkladem z poslední doby je investice společnosti Jaguar Land Rover, která si nakonec vybrala Slovensko,“ dodává.

Snahy, jak celý proces zjednodušit, už tu jsou. V přípravě je novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon), která navrhuje možnost spojení územního a stavebního řízení do jednoho koordinovaného řízení. S návrhem ještě rychleji použitelného řešení, bez nutnosti legislativních změn, přichází CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice – AFI. V červnu na půdě Poslanecké sněmovny představily poslancům, senátorům a zástupcům ministerstva průmyslu a obchodu návrh využití tzv. regulačního plánu také pro státem podpořené průmyslové zóny. Díky němu by se povolovací proces zkrátil o územní řízení a investor by již před rozhodnutím investovat přesně věděl, co je v dané průmyslové zóně povoleno stavět.

Akce v Poslanecké sněmovně konané pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se účastnili také maďarský náměstek státního sekretáře pro stavebnictví Zsolt Füleky, irský ředitel strategického plánování ve společnosti PM Group Tony McGrath a zástupce společnosti Nexen Tire v České republice Petr Pospíšil. Ti se s přítomnými podělili o své zkušenosti s povolovacími procesy z ostatních zemí EU v porovnání s Českem.

„Maďarský povolovací proces obsahuje několik progresivních prvků. Jedním z nich je digitalizace, kdy od podání přihlášky putují jednotlivé dokumenty mezi úřady v plně elektronické formě. Další významnou inovací je možnost vlády schválit v případě strategické investice maximální možnou délku povolovacích procesů s ohledem na legislativní možnost, kterou mají pak nižší úřady povinnost dodržet,“ přiblížil Zsolt Füleky. I v Irsku je celý proces značně jednodušší, investoři mají možnost předjednat svůj projekt s příslušným úřadem ještě před podáním a připomínky veřejnosti jsou řešeny v jednotném řízení, nikoli každá zvlášť jako je tomu v Česku.

Regulační plán je běžně používanou součástí územně plánovací dokumentace. Nahrazuje územní rozhodnutí v řešené ploše a je závazný pro rozhodování v daném území. Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Možnosti jeho využití v případě státem podpořených průmyslových zón bude nyní CzechInvest spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu představovat jejich vlastníkům.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Petra Menclová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 430,petra.menclova@czechinvest.org

Kontakt na MPO ČR:

Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí, tel.: +420 224 854 137, +420 702 211 157, kotrba@mpo.cz

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}