Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

České firmy nevěnují dost pozornosti svým zaměstnancům

Fluktuace, nemocnost, neloajalita zaměstnanců a malá produktivita práce, to jsou nejčastější problémy podnikatelů, kteří nevěnují dostatečnou pozornost rozvoji svých zaměstnanců. CzechInvest proto nabízí českým firmám dotaci na zavedení mezinárodně uznávaného standardu Investors in People (IIP), který jim může podobné problémy vyřešit.

14.02.2007
České firmy nevěnují dost pozornosti svým zaměstnancům

„Smyslem není IIP získat, ale osvojit si jeho principy a řídit se jimi,“ zdůrazňuje Markéta Frydrychová, vedoucí Oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest. „Jedině tak lze dosáhnout výsledků, jakými se chlubí zahraniční podniky, které mají se standardem IIP dlouholeté zkušenosti. Cílená práce s lidmi jim přinesla nejen spokojené zaměstnance, ale odrazila se i ve snížení zmetkovitosti a zvýšení obratu a zisků.“

Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů - Investors in People vyhlásila agentura loni. Podniky se sídlem mimo Prahu z něj mohou získat až 320 tisíc korun jako příspěvek na služby speciálně vyškoleného poradce, který jim se zavedením IIP pomůže. Do projektu se již zapojilo 20 firem, maximálně 30 dalších má ještě šanci dotaci získat.

O podporu se mohou ucházet firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.  Díky navýšení limitu veřejné podpory de minimis* mají šanci i společnosti, které již vyčerpaly povolených 100 000 eur. Další pozitivní změnou je možnost čerpání podpory de minimis pro podniky s podporovanými činnostmi z oblasti dopravy a potravináře. Peníze mají posloužit ke zvýhodněnému nákupu služeb, jako jsou prvotní analýza, poradenské služby, školicí aktivity nebo závěrečné zhodnocení vedoucí k zavedení standardu IIP.

„Většina podniků, které jsem navštívila, má jeden společný problém – málo se věnují interní komunikaci. Nelze očekávat, že budou zaměstnanci s nadšením pracovat, aniž by věděli, jakým směrem se firma ubírá, co má v plánu a čeho chce dosáhnout. Právě jich se proto ptám, jestli znají firemní strategii, co to znamená konkrétně pro ně a jejich týmy, kdo a za co je naposledy pochválil, jak získávají informace a podobně. Na základě toho pak společně s vedením firmy připravujeme akční plán,“ uzavírá Martina Wolfová, manažerka oddělení Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers.

Více o IIP

Standard Investors in People sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Propojuje všechny prvky personální politiky (např. vzdělávání, motivaci, hodnocení, interní komunikaci) s ostatními podnikovými procesy tak, aby bylo dosaženo maximální shody na straně zaměstnanců i firmy.

Standard Investors in People vznikl v roce 1991 ve Velké Británii, kde na konci osmdesátých let začala výkonnost britských podniků zaostávat za zahraniční konkurencí. Vláda proto provedla výzkum u nejúspěšnějších domácích firem s cílem zjistit, proč jsou tak úspěšné. Závěr byl překvapující - tyto podniky věnovaly zvláštní péči svým zaměstnancům. Na základě jejich osvědčených postupů a ve spolupráci s odborovými organizacemi, odbornými asociacemi i samotnými podniky byl následně sestaven standard Investors in People. V současnosti je v Anglii držitelem osvědčení IIP více než 39 000 organizací, které reprezentují přibližně 40 % britského trhu práce. Cílem britské vlády je, aby do konce roku 2007 bylo v organizacích oceněných standardem IIP zaměstnáno nejméně 47 % zaměstnanců.

 

*Čerpání podpory de minimis (tzv. podpora malého rozsahu) – při této formě čerpání dotací mohl žadatel ve třech po sobě jdoucích letech vyčerpat z fondů EU maximálně 100 000 eur. Nyní se tento limit zvýšil na 200 000 eur. Výhodou tohoto způsobu je výrazné zjednodušení agendy a zkrácení procesu administrace projektu.

Formou de minimis může malý nebo střední podnik z Národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů - Investors in People (IIP) získat maximálně 320 000 korun při vyčerpání max. počtu 20 dní a podpoře 16 000 Kč/poradenský den.

Velké podniky mohou získat maximálně 200 000 korun při vyčerpání max. počtu 20 dní a podpoře 10 000 Kč/poradenský den.

Kontakty:

Markéta Frydrychová, vedoucí Oddělení rozvoje lidských zdrojů agentury CzechInvest
Tel.: 296 342 664
E-mail: marketa.frydrychova@czechinvest.org

Martina Wolfová, manažerka oddělení Poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers
Tel.: 251 151 608
E-mail: martina.wolfova@cz.pwc.com

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}