Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Podnikatelé mají od března šanci získat na rozvoj školicích středisek 400 miliónů korun

Dotaci od 200 tisíc až do 100 miliónu korun mohou podnikatelé získat z evropského programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA.

19.02.2008
Podnikatelé mají od března šanci získat na rozvoj školicích středisek 400 miliónů korun

logo OPPIPodporu lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školících pomůcek či vzdělávacích programů.

„Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA je určen pro malé, střední i velké podniky, pro podnikatelská sdružení i nestátní neziskové organizace, které se zabývají školením zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví a aktivit spojených s informačními  a komunikačními technologiemi. Cílem programu je komplexní rozvoj lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání,“ říká ke smyslu existence programu Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Příjem registračních žádostí o dotace zahájí agentura CzechInvest již 3. března 2008. Toto kolo příjmu žádostí potrvá do 28. února 2009. Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA patří do Operačního programu Podnikání a inovace, který je vyhlášený do roku 2013.

Program navazuje na stejnojmenného předchůdce, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu z evropských zdrojů v letech 2004 až 2006. O téměř  300 miliónů Kč dotací se podělilo 79 příjemců.

Například česká společnost OEZ s.r.o. se v roce 2005 rozhodla vybudovat komplexní a plně didakticky vybavené školící středisko. To se stalo součástí nové administrativní budovy, kterou firma otevřela       v Letohradě na sklonku roku 2004. Společnost OEZ čerpala na vybavení školícího střediska prostřednictvím OPPP částku přibližně 1,2 miliónů  korun.   

„Školící prostory nám velmi citelně chyběly. Podařilo se nám připravit projekt tří samostatných prostorově rozdílných učeben, které je možné po jednoduché úpravě změnit v jeden velký sál,“ říká generální ředitel OEZ s.r.o. Jaroslav Toman.

Školící středisko je každodenně plně vytíženo,“ dodává manažer firemní  komunikace Tomáš Hermann. „Probíhají tam školení nových zaměstnanců, našich kolegů ze zahraničí nebo zákazníků OEZ, což je nezbytné vzhledem k našemu technickému zaměření. Prostory jsou využívány také pro výuku ve vzdělávacích programech pro manažery, k jazykové výuce či bezpečnostním školením.“

„V programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA budeme podnikatelům přispívat na nákup či úpravu nemovitostí, pořízení pozemku, výstavbu či rekonstrukci objektů. Náklady jsou však uznatelné, a tedy i proplatitelné, pouze v případě, že se nemovitost bude používat výhradně na školení. Podporu mohou podnikatelé čerpat také na technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školící programy a software, a to v maximálním rozsahu 36 - 60 % v závislosti na regionu, v němž se podporované školící středisko nachází,“ dodává Alexandra Rudyšarová.

Žadatelé v rámci OPPI posílají do agentury CzechInvest všechny dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při implementaci Strukturálních fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je OPPI, ze kterého agentura CzechInvest jako administrátor rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun.Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}