Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Podnikatelé mohou získat 2,6 miliardy korun na podporu vědecko-výzkumných kapacit firem

Ve druhé výzvě pro podávání žádostí je připraveno 2,58 miliardy korun pro podnikatele, kteří se rozhodnou investovat do výzkumu, vývoje nebo inovací. Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března 2008 a potrvá až do 30. září 2009.

07.02.2008
Podnikatelé mohou získat 2,6 miliardy korun na podporu vědecko-výzkumných kapacit firem

logo OPPINa rozdíl od první výzvy vyhlášené v loňském roce (v hodnotě 900 milionů korun) mohou tentokrát o dotace na rozvoj svých výzkumných, vývojových a inovačních kapacit žádat nejen malé a střední podniky, ale i podniky velké. Program POTENCIÁL je součástí evropského Operačního programu Podnikání a inovace. Již druhou výzvu na tento program vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. ledna letošního roku.

„Je zřejmé, že bez výzkumných, vývojových a inovačních činností nelze v mnoha oborech podnikání dlouhodobě přežít. Stejně tak je ale jasné, že zavádění či rozšiřování nezbytných kapacit pro tyto činnosti je pro podniky nesmírně nákladné. Právě proto existuje v OPPI program POTENCIÁL, který podnikům s nastartováním nebo s expanzí výzkumu, vývoje a inovací pomůže. Žadatelům budeme přispívat částkami do 100 milionů korun na náklady spojené s pořízením pozemků, budov  a strojů. Malým a středním podnikům navíc také na úhradu nezbytných licenčních poplatků, služeb poradců a expertů, na mzdy a související cestovní výdaje,“ dodává k rozsahu příspěvků Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Podporu z programu POTENCIÁL je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Žadatelé v rámci OPPI posílají do agentury CzechInvest všechny dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při implementaci Strukturálních fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je OPPI, ze kterého agentura CzechInvest jako administrátor rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun.Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}