Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Půl miliardy korun na podporu ICT a strategických služeb

Podnikatelé mohou získat až 75 miliónů korun na jeden projekt.

26.02.2008
Půl miliardy korun na podporu ICT a strategických služeb

logo OPPIJiž 3. března zahájí Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest příjem registračních žádostí o dotace z programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY. Účelem programu je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, motivovat podnikatele k investování  a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. Program je určen pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost. Podnikatelé mohou získat na svůj projekt dotaci v rozmezí od dvou do 75 miliónů korun.

„Podporu mohou podnikatelé využít zejména na pořízení softwaru a softwarových licencí, zřízení a provozování center sdílených služeb, center zákaznické podpory nebo center oprav high-tech výrobků a technologií,“ říká k programu Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (2007-2013). Příjem registračních žádostí v rámci této výzvy bude ukončen 30. června 2008. Pro podnikatele je v aktuální výzvě připraveno 500 miliónů korun.

„Program tohoto druhu je ve struktuře dotačních programů agentury CzechInvest víceméně nováčkem a ilustruje snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu posunout podporu podnikání směrem ke znalostní ekonomice, k podpoře moderních technologií a výzkumu,“ popisuje účel programu Rudyšarová.  

CzechInvest  přijímá v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) žádosti ještě do jednoho dotačního programu v rámci OPPI - ICT V PODNICÍCH. Ten je zaměřený na rozvoj informační infrastruktury. Příjem žádostí byl již v rámci první výzvy ukončen a podnikatelé projevili o program velký zájem. „Do konce roku 2007 jsme v něm obdrželi 324 žádostí, což ve finančním vyjádření představuje více než 250 miliónový* převis poptávky podnikatelů nad nabízenou alokací. Předpokládám, že program ICT a strategické služby bude stejně úspěšný,“ říká Alexandra Rudyšarová.

Žadatelé v rámci OPPI posílají do agentury CzechInvest všechny dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.

CzechInvest působí jako prostředník mezi Evropskou unií a podnikateli při implementaci Strukturálních fondů EU v České republice. Usnadňuje podnikatelům přístup k prostředkům státní podpory. Hlavním nástrojem podpory domácích společností je OPPI, ze kterého agentura CzechInvest jako administrátor rozdělí mezi české podnikatele sto miliard korun.Aktuální výzvy k programům jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na www.czechinvest.org.

Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání je žadatelům o dotace k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy své otázky posílat i emailem na adresu programy@czechinvest.org.

 

* Příjem registračních žádostí v rámci 1. výzvy programu ICT V PODNICÍCH probíhal od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007. Plné žádosti agentura CzechInvest přijímala do 29. 12. 2007. Alokace na tuto výzvu činila 500 miliónů korun. Podnikatelé zaslali agentuře CzechInvest 324  žádostí o dotace v hodnotě 752,153 miliónů korun.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}