Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - únor 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

13.02.2009
Aktuální informace o programech podpory podnikání - únor 2009

Oznámení o možnosti kumulace dotačních programů OPPI s nově vyhlašovaným programem Záruka II

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 13. 2. 2009 vyhlašuje II. Výzvu časově omezeného příjmu žádostí v programu Záruka. Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.

Systém sběru žádostí je kontinuální a bude probíhat od 23. 2. 2009 do 31. 12. 2009.

Plánovaná alokace na tuto Výzvu je 1,65 mld. Kč.

Zároveň se s účinností od 13. února 2009 v aktuálních Výzvách programů Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace – Inovační projekt, Potenciál, Prosperita, Školicí střediska a Nemovitosti mění text ustanovení "Účast v dalších programech podpory" následovně:

Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu je možné získat podporu z programu Záruka, tj. veřejnou podporu podle článku 87(1) Smlouvy o založení ES nebo podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, pokud taková kumulace nepovede k překročení maximální intenzity podpory stanovené Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013 schválené Evropskou komisí (Národní mapa regionální podpory - Česká republika, OJ C 280/2006, 18. 11. 2006, str . 7).

Regionální mapa intenzity veřejné podpory ČR

Region NUTS II Malý podnik Střední podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko,Severovýchod, Jihovýchod 60% 50%
Jihozápad (do 31. 12. 2010) 56% 46%

Toto opatření se vydává s cílem umožnit, aby příjemce dotace mohl získat případný úvěr, určený na profinancování schváleného projektu (přičemž 25 % způsobilých výdajů musí být financováno ze zdrojů neobsahujících žádnou veřejnou podporu). Dotace z OPPI se dosud stanovovaly v maximálních možných výměrách, tj. hraničních hodnotách dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007 - 2013.

Využití programu ZÁRUKA souběžně s dotačním programem podpory OPPI je možné jen za předpokladu, že žadatel o dotaci předem zváží, zda a na jakou výši prostředků bude potřebovat bankovní úvěr, a měl by v této záležitosti požádat ČMZRB o předběžné stanovení výše veřejné podpory, kterou získá v případě poskytnutí záruky za bankovní úvěr z programu Záruka.

 

Pokud žadatel zvolí možnost kombinace záruky a dotace, je třeba aby:

  1. v žádosti o podporu z programu Záruka a z dotačního programu uváděl stejný název projektu,
  2. k plné žádosti přiložil vyjádření ČMZRB obsahující předpokládanou či poskytnutou výši veřejné podpory, kterou získá v případě poskytnutí záruky za bankovní úvěr z programu Záruka,
  3. přímo v plné žádosti snížil požadovanou částku dotace o výši veřejné podpory poskytnuté ve formě záruky tak, aby součet částky požadované dotace a stanovené výše veřejné podpory formou záruky dělený výší investičních nákladů nepřesáhl limity dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007-2013.

Tento souběh je možný jen u žadatelů, kteří o dotaci z OPPI budou žádat po 13. 2. 2009.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}