Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - březen 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

24.02.2009
Aktuální informace o programech podpory podnikání - březen 2009

III. Výzva programu Inovace – Inovační projekt

Dne 2. 3. 2009 bude vyhlášena III. Výzva programu Inovace – Inovační projekt. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy se předpokládá od 15. 4. 2009 do 30. 6. 2009 18:00 a příjem Plných žádostí pak od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 18:00. Celková alokace pro tuto Výzvu je 4 mld. Kč.

Text Výzvy i všechny přílohy budou zveřejněny v pondělí 2. 3. 2009 na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.


Prodloužení příjmu žádostí do programu Školicí střediska

Příjem Registračních žádostí do I. Výzvy programu Školicí střediska byl prodloužen do 31. 8. 2009, příjem Plných žádostí pak do 30. 9. 2009.

 • Školící střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

 

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Nemovitosti

Příjem Registračních žádostí do I. Výzvy programu Nemovitosti, který byl dočasně pozastaven, byl definitivně ukončen.

V současné době se pracuje na textu II. Výzvy tohoto programu. Tato Výzva by měla být vyhlášena v průběhu roku 2009. Pro bližší informace sledujete informace na stránkách agentury CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí.

 

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 2. 3. 2009 bude zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu ICT a strategické služby. Registrační žádosti budou přijímány do 2. 10. 2009. Plné žádosti se budou přijímat od 1. 5. 2009 do 15. 1. 2010. Alokace pro tuto Výzvu jsou 2 mld.Kč.

 • ICT a strategické služby II. Výzva: program, který je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb.


Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu Eko-energie

Před několika dny došlo k aktualizaci zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu Eko-energie II. Výzva. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Eko-energie.

 •  Eko-energie II. Výzva: program, který zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Nové formuláře finančních výkazů od 1. 3. 2009

Od 1. 3. 2009 přechází systém hodnocení finančních výkazů v žádostech o dotaci v OPPI na novou aplikaci. Jestliže má žadatel v současné době rozpracovanou Registrační žádost a formulář pro vyplnění finančních výkazů stáhl před 1. 3. 2009, je nutné celou tuto Registrační žádost před tímto datem také odeslat.

V opačném případě, bude-li žadatel Registrační žádost odesílat až po tomto datu, je nutné stáhnout a vyplnit nový formulář finančních výkazů. Ten bude k dispozici v aplikaci eAccount od 1. 3. 2009.

Na samotná data Registrační žádosti nebo datum jejich příjmu nemá tato změna žádný vliv.


 

Možnosti kumulace dotačních programů OPPI s programem Záruka II

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 13. 2. 2009 vyhlašuje II. Výzvu časově omezeného příjmu žádostí v programu Záruka. Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Systém sběru žádostí je kontinuální a bude probíhat od 23. 2. 2009 do 31. 12. 2009.

Plánovaná alokace na tuto Výzvu je 1,65 mld. Kč.

Zároveň se s účinností od 13. února 2009 v aktuálně probíhajících Výzvách mění text ustanovení "Účast v dalších programech podpory" následovně:

Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu je možné získat podporu z programu Záruka, tj. veřejnou podporu podle článku 87(1) Smlouvy o založení ES nebo podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, pokud taková kumulace nepovede k překročení maximální intenzity podpory stanovené Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013 schválené Evropskou komisí.

Toto opatření se vydává s cílem umožnit, aby příjemce dotace mohl získat případný úvěr, určený na profinancování schváleného projektu (přičemž 25 % způsobilých výdajů musí být financováno ze zdrojů neobsahujících žádnou veřejnou podporu). Dotace z OPPI se dosud stanovovaly v maximálních možných výměrách, tj. hraničních hodnotách dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007 - 2013.

Tento souběh je možný jen u žadatelů, kteří podají Registrační žádost do některého z programů podpory OPPI po 13. 2. 2009.


 

Kalendář akcí

5. 2. – 25. 6. 2009 Čtvrteční dopoledne s OPPI - Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Čtvrteční dopoledne s OPPI“.

 • Termín konání: každý první čtvrtek v měsíci (začátek seminářů od 5. 2. 2009)
 • Místo konání: regionální kancelář agentury CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese petra.jurakova@czechinvest.org či telefonicky na čísle 543 422 780.

Více informace v pozvánce.

26. 2. – 29. 4. 2009 Regionální semináře OPPP - ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pořádá v měsících únoru až dubnu 2009 sérii regionálních seminářů zaměřených na problematiku ukončování Operačního programu Průmysl a podnikání a využití dosavadních zkušeností v novém programovacím období 2007 - 2013 v Operačním programu Podnikání a inovace.

Informace o termínech a místech konání seminářů naleznete zde.

3. 3. 2009 Záruční a úvěrové programy pro malé a střední podnikatele – Zlín

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář „ZÁRUČNÍ A ÚVĚROVÉ PROGRAMY pro malé a střední podnikatele“.

 • Termín: 3. března 2009 od 9 do 13:00 hodin
 • Místo konání: Podnikatelské inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Více informací a přihláška je k dispozici zde.

 

5. 3. 2009 Financování podnikatelských záměrů a aktuální využití dotačních programů v roce 2009 – Uherské Hradiště

Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště Vás zve na seminář, realizovaný a financovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR „Financování podnikatelských záměrů a aktuální využití dotačních programů v roce 2009“.

 • Termín: 5. března 2009
 •  Místo konání: OHK Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské náměstí 1531

 Podrobnější informace a závaznou přihlášku naleznete zde.

 

10. 3. 2009 Jak získat dotace na ROZVOJ Vaší firmy – Svitavy

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblastní kancelář Svitavy ve spolupráci s agenturou CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář „Jak získat dotace na "ROZVOJ" Vaší firmy?“.

 • Termín: 10. března 2009
 • Místo konání: Svitavy, multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18

Více informací a závazná přihláška je ke stažení zde.

 

17. 3. 2009 Aktuální výzva k předkládání projektů v rámci programu Rozvoj – Zlín

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně ve spolupráci s agenturou CzechInvest Vás zve na seminář zaměřený na aktuální výzvu k předkládání projektů v rámci programu Rozvoj.

 • Termín: 17. března 2009
 • Místo konání: Podnikatelské inovační centrum, Vavrečkova 5262–budova č. 23, Zlín

Více informací a závazná přihláška je ke stažení zde.

 

19. 3. 2009 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu – Pardubice

Agentura CzechInvest se Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu“.

 • Termín: 19. března 2009
 • Místo konání: Hotel EURO, salónek B, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice

Registraci je možné učinit nejpozději do 16. března 2009 na telefonním čísle 466 616 705 nebo e-mailem na adresu: tereza.richterova@czechinvest.org.

Více informací o semináři naleznete zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}