Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Mimořádné prodloužení příjmu Registračních žádostí

Ministerstvo průmyslu a obchodu mimořádně prodlužuje příjem registračních žádostí do programů OPPI - ICT v podnicích II. výzva, Eko-energie II. výzva a Spolupráce-Klastry I. výzva do 6. 3. 2009.

27.02.2009
Mimořádné prodloužení příjmu Registračních žádostí

logo OPPIMinisterstvo průmyslu a obchodu dříve vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o dotace z Operačního logo EEIprogramu Podnikání a inovace 2007 — 2013 v rámci programů:

  • ICT v podnicích — II. výzva
  • Eko—energie — II. výzva
  • Spolupráce—Klastry — I. výzva

s termínem ukončení příjmu registračních žádostí ke dni 28. 2. 2009.


Z důvodu velkého zájmu podnikatelů o dotace z uvedených programů projevujícího se až v těchto posledních dnech lhůty stanovené pro předložení registrační žádosti dochází k přetížení subsystému e—Account, kdy řada žadatelů se marně snaží své registrační žádosti do informačního systému ISOP 07—13 odeslat. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na tuto výjimečnou situaci a ve snaze neodmítat žádosti podnikatelů v současné době ekonomické krize jen z důvodu technických problémů s absorpční schopností subsystému e—Account rozhodlo u výše uvedených programů podpory OPPI prodloužit lhůtu pro přijímání registračních žádostí do 6. 3. 2009 do 24.00 hodin.

Ministerstvo současně vyzývá žadatele o dotaci, aby využili takto prodloužené lhůty rovnoměrně, tj. aby neponechávali vložení své registrační žádosti a její odeslání až na konec příštího týdne, aby se současná situace za týden neopakovala. Zároveň platí, že prodloužení doby příjmu registračních žádostí má za cíl jen zajistit jejich včasné vložení do systému a překlenutí náporu žádostí v těchto dnech ve vztahu k technickým možnostem systému ISOP, tj. povinné přílohy k žádosti musí nést data odpovídající původnímu termínu pro ukončení příjmu registračních žádostí 28. 2. 2009 (toto prodloužení lhůty tedy neslouží k vytváření nových žádostí, které podnikatelé nestačili připravit do konce února 2009). Podklady pro ekonomické hodnocení (Rating) předloží tito žadatelé  i v případě podání žádosti v prvním březnovém týdnu v stávajícím formátu platném do 28. 2. 2009.

Výše uvedené výjimečné opatření se netýká I. výzvy k programu Poradenství, kde příjem registračních žádostí končí v původně stanoveném termínu 28. 2. 2009.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}