Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

CzechInvest chce Česko dostat mezi 10 investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy

Na splnění cíle stanovil nový generální ředitel Karel Kučera lhůtu 3 roky.

28.02.2015
CzechInvest chce Česko dostat mezi 10 investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy

Větší aktivita v zahraničí, lepší servis pro investory, koordinovanější podpora malého a středního podnikání, důraz na využívání výzkumně-vývojových kapacit a celkově zlepšení komunikace nejen s klienty, ale i se spolupracujícími institucemi. To je pět základních pilířů, na kterých CzechInvest staví strategii svého dalšího vývoje. Mají pomoci dosáhnout jednoznačného cíle. Dostat Českou republiku do tří let do žebříčku deseti investorsky nejatraktivnějších zemí Evropy.

„Česká republika se z dřívější rozvíjející se ekonomiky stává ekonomikou rozvinutou. Investory k nám proto už dávno nelákají nízké výrobní náklady a levná pracovní síla,“ konstatuje ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek. „Přestože se CzechInvestu s každým rokem daří zprostředkovat vyšší počet investičních projektů, převažují mezi nimi expanze nad čistě zahraničními investicemi. Příliv přímých zahraničních investic se v posledních letech téměř zastavil,“ doplňuje.

„Musíme se proto ještě intenzivněji zaměřit na aktivity v zahraničí,“ dodává generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, jmenovaný ministrem Mládkem loni v říjnu. „Investiční prostředí České republiky je poměrně složité. Novým investorům komplikuje příchod do naší země řada faktorů, které
u našich sousedů nemusí řešit,“ říká Kučera. „Nejvíce se investoři potýkají zejména s nepředvídatelně dlouhými povolovacími procesy, vysokými poplatky za vynětí průmyslového pozemku ze zemědělského půdního fondu nebo lhůtami pro vydání víz kvalifikovaným pracovníkům pro pobyt v České republice,“ vyjmenovává.

Aktivita v zahraničí je prvním z pěti pilířů, na kterých CzechInvest staví svou novou strategii. Druhým je pak zlepšení servisu pro v Česku už působící firmy. „V těchto dvou oblastech se zaměříme zejména na posílení našich zahraničních zastoupení ve světě, lepší pokrytí a služby stávajícím investorům, ať již rozvojem nabídky podnikatelských nemovitostí, nebo podporou při jednání s úřady. Hledáme také nové možnosti podpory zahraničních i domácích investic,“ vysvětluje Kučera.

CzechInvest chce být také aktivnější v podpoře využitíaplikovaného výzkumu a výzkumně-vývojových kapacit pro potřeby průmyslu. „V oblastech s vysokou přidanou hodnotou, jako je například letectví, bio a nanotechnologie, zahajujeme užší spolupráci s výzkumně-vývojovými institucemi nejen v tuzemsku, ale i se subjekty v zahraničí,“ doplňuje Kučera. Se zaměřením na investice a příliv kapitálu chce CzechInvest také zastřešovat a koordinovat podporu malého
a středního podnikání. Naváže na dosavadní projekty jako je například CzechEkoSystem zaměřený na podporu ekosystému pro rizikový kapitál, CzechAccelerator podporující rozvoj českých inovativních firem na vyspělých zahraničních trzích nebo správa sektorové databáze dodavatelů. „Ve spolupráci s dalšími partnery chceme také zintenzivnit podporu start-upů a rozvoje dodavatelských a exportních kapacit malých a středních podniků,“ doplňuje Kučera.

Intenzivnější komunikaces klienty i spolupracujícími institucemi je pátým a vlastně zastřešujícím pilířem strategie CzechInvestu. „Sem spadá meziresortní spolupráce hlavně při tvorbě legislativních podmínek pro podnikání a investování, intenzivnější spolupráce na úrovni regionů, které jsou jakýmsi předpolím investic, a v neposlední řadě strategičtější marketingová komunikace. Důraz v tomto bodě klademe i na maximální využití strukturálních fondů EU, zejména dočerpání prostředků stávajícího operačního programu,“ vyjmenovává Kučera.

V krátkodobém horizontu nadcházejících měsíců CzechInvest připraví strategie pro prioritní zahraniční teritoria. Do tří let by pak realizace nové strategie agentury měla vést k danému cíli, České republice jako jedné z deseti investorsky nejvíce atraktivních zemí Evropy.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest:

Ludmila Worbisová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538,ludmila.worbisova@czechinvest.org, www.czechinvest.org

Kontakt na ministerstvo průmyslu a obchodu:

Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí, tel.: +420 224 854 137, +420 702 211 157, e-mail: kotrba@mpo.cz, www.mpo.cz

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}