Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Do inovací investuje v Libereckém kraji více než třetina velkých a středních průmyslových firem

Vyplývá to z analýzy CzechInvestu z roku 2019

28.02.2020
Do inovací investuje v Libereckém kraji více než třetina velkých a středních průmyslových firem Zdroj: Shutterstock

Často se se lze setkat s názorem, že zahraniční firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu přicházejí do České republiky pouze za levnou pracovní sílou. Takovým firmám bývá vytýkáno, že se zaměřují na jednodušší výrobu a nepřinášejí s sebou žádnou vyšší přidanou hodnotu. Je to ale skutečně tak?

Samotné měření přidané hodnoty je značně problematické, proto se zpravidla používají jiné, lépe identifikovatelné ukazatele, jako jsou například výdaje na výzkum a vývoj. Z vlastní analýzy liberecké kanceláře agentury CzechInvest, která se zaměřila na velké a střední podniky ze zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji, vyplývá, že do výzkumu a vývoje v roce 2016 investovala zhruba třetina ze 165 zkoumaných firem. Konkrétně se jednalo o 57 společností (Tabulka 1).

Tabulka 1: Výdaje na výzkum a vývoj ve zpracovatelském průmyslu v Libereckém kraj (2016)

Zdroj: výroční zprávy firem za rok 2016 (www.justice.cz), vlastní šetření

Finance na výzkum a vývoj vynaložilo 34,5 procenta českých firem, v případě firem zahraničních to bylo 35,4 procenta. Hodnoty se od sebe tedy příliš neliší. V kraji převládají české společnosti, které mají do 250 zaměstnanců. Do výzkumu a vývoje jich investuje pouze třetina. Velkých českých podniků je oproti tomu v kraji pouze pět, výzkumem a vývojem se však zaobírají všechny. Velké zahraniční firmy vynakládají finance na výzkum na vývoj v necelých 42 procentech, u malých firem je to zhruba 30 procent. U zahraničních společností lze také sledovat, z jaké země pochází jejich mateřská společnost, vyskytují se zde totiž patrné geografické rozdíly (Tabulka 2).

V roce 2016 stály v popředí firmy z Kanady a Francie, které vynakládaly prostředky na výzkum a vývoj takřka ve všech případech (Tabulka 1). Vyvracejí tak výše popsané tvrzení, že se zahraniční firmy soustředí pouze na levnou pracovní sílu. Na druhou stranu v kraji sídlily i zahraniční firmy, například ze Švýcarska či Číny, které se zaměřovaly čistě na výrobu. V regionu bylo ve sledovaném období možné nalézt nejvíce zahraničních firem původem z Německa (29), pouhá pětina z nich však investovala do výzkumu a vývoje.

Sledovat je dále také možné lokalizaci firem. Zatímco na Liberecku, Českolipsku a Frýdlantsku převládaly firmy původem ze zahraničí, v ostatních částech kraje tomu bylo naopak (Mapa 1). Co se týče výdajů na výzkum a vývoj, stěžejní byla oblast Liberecka a Jablonecka. To nejspíše souvisí se zdejší vyšší mírou vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, ke které nepochybně přispívá přítomnost Technické univerzity v Liberci. V ostatních regionech se firmy zaměřovaly převážně na výrobu.

Tabulka 2: Velké a střední průmyslové firmy v Libereckém kraji (2016)

1 | V čase přípravy tohoto článku se jednalo o poslední nejaktuálnější a nejkompletnější data

Do budoucna bude určitě zajímavé sledovat, jak se bude měnit podíl firem investujících do výzkumu a vývoje. Nasnadě je zejména otázka, zda se firmy, které se dosud zaměřovaly na výrobu, zapojí do inovačního ekosystému, či raději odejdou za levnější pracovní sílou na „Východ“.

Mapa 1: Velké a střední firmy ze zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji (2016)Článek vyšel v magazínu Region Report jaro-léto 2019​. Autorem je Michal Heinzl. Aktuálnost dat odpovídá času přípravy a publikace textu.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}