Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Rozpočtové určení daní nemotivuje obce a města k podpoře podnikatelského prostředí

CzechInvest zveřejňuje v přehledném souhrnu návrhy na změnu rozpočtového určení daní

21.02.2022
Rozpočtové určení daní nemotivuje obce a města k podpoře podnikatelského prostředí  Zdroj: CzechInvest

Rozpočtové určení daní (RUD) je zásadním zdrojem financování rozvoje obcí, měst i krajů. V současné době bohužel postrádá jakoukoli motivační složku směrem k podpoře podnikatelského prostředí. Proto mnohdy dochází k tomu, že starosta či zástupci vedení obce neznají osobně ani významné firmy a investory na svém území. Zájem obce o potřeby firem či o přilákání nových zaměstnavatelů je nedostatečný. Situace je způsobena tím, že obce mají jen velmi malý podíl na celkovém množství peněz, které firmy fungující na jejich území přinesou do státního rozpočtu.

U krajského RUD je situace ještě poněkud složitější. Systém přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje se nezměnil od roku 2005 a tudíž neodráží aktuální demografickou a ekonomickou situaci regionů. Některé kraje tak přestávají být schopné financovat své potřeby a zajistit občanům odpovídající služby. 

To jsou jedny z hlavních problémových oblastí, kterým byla věnována pozornost na konferenci Potenciál místní ekonomiky 2021, kterou uspořádal CzechInvest spolu s dalšími partnery 1. listopadu 2021 v prostorách CAMP Praha. Agentura nyní zveřejňuje pracovní výstup z této konference, který nabízí detailnější pohled na problematiku daňových příjmů a hospodaření obcí, měst i krajů. Dokument přehledně shrnuje výstupy všech odborných příspěvků i navazujících diskusních panelů a předkládá také několik návrhů na úpravu aktuálního systému RUD. Vše je doplněné o konkrétní data, která přehledně ukazují současný stav a poukazují na některé důvody stávající situace. Pracovní výstup z konference je ke stažení níže.

Všichni přítomní se na konferenci shodli, že změna RUD je skutečně nutná, a že je nyní potřeba najít dostatek motivace, odvahy a odhodlání tuto změnu iniciovat a prosadit. Proto i další aktivity agentury CzechInvest budou směřovat k tomuto cíli. „Aktuálně připravujeme první setkání pracovní skupiny, jejímž úkolem bude podrobněji prověřit jednotlivé návrhy na úpravy RUD, které vyplynuly z konference. Klíčovým parametrem při podpoře podnikatelských investic je kvalita podnikatelského prostředí a infrastruktury, kterou vytváří územní samosprávy. K tomu města a obce potřebují odpovídající finance, které získávají převážně z rozpočtového určení daní. Proto je toto téma velmi důležité i pro agenturu CzechInvest,“ říká její generální ředitel Patrik Reichl.

Jak na změnu rozpočtového určená daní nahlíží další řečníci konference z řad zástupců měst, krajů, či podnikatelů můžete shlédnout v následující reportáži.  

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}