Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

"Investment & Business Forum" 2007 tentokrát na téma vzdělanosti a odborníků

Na jednu z neprestižnějších akcí v Moravskoslezském kraji - dvoudenní mezinárodní konferenci „Investment & Business Forum" 2007 - opět míří do Ostravy velký počet majitelů firem, byznysmenů, ekonomů a developerů.

17.09.2007

O působení v  Moravskoslezském kraji jich totiž v poslední době uvažuje stále více. Motto letošního 8. ročníku je „Vzdělaní lidé - předpoklad rozvoje regionu". Od něj se bude odvíjet i většina přednášek. Akce se koná ve dnech 18. a 19. září 2007 v Hotelu Imperial a na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

„Vzdělaní lidé nejsou jenom předpokladem rozvoje regionu, jak říká motto letošního fóra, ale jsou základem celé moderní znalostní ekonomiky,“ vysvětluje Roman Čermák, generální ředitel agentury CzechInvest. „Vždy je ovšem třeba začínat od jednotlivých regionů a faktem je, že statistiky přece jen stále ukazují ve stupních vzdělání obyvatel různých oblastí ČR určité rozdíly. Tyto rozdíly je nezbytné zmenšovat a je třeba investovat úsilí do moderního a skutečně smysluplného vzdělání, které odpovídá požadavkům 21. století.

Na ostravském fóru představíme některé iniciativy CzechInvestu, kterými chceme přispět k rozvoji vzdělávání v jednotlivých regionech, a budeme spolu s našimi partnery hledat cesty, jak zajistit, aby se Česká republika mohla i v  budoucnu nadále spoléhat na jednu ze svých největších konkurenčních výhod – na vzdělané odborníky.“

„Moravskoslezský kraj je v pohybu. Dopravní infrastrukturu se nám daří postupně řešit. Do Ostravy se dostaneme bez problémů Pendolinem po již zmodernizovaném železničním koridoru. První úsek dálnice D47 přes Ostravu bude otevřen v prosinci letošního roku a vše se dělá pro urychlení kapacitního napojení na Slovensko. Výrazně se rozvíjí Ostravské letiště. Současně přišli korejští investoři počínaje automobilkou Hyundai a řada dalších. Delší čas však sledujeme, že začínají chybět odborníci, což je problém nejen zahraničních investorů, ale i našich podnikatelů. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou tomuto jevu věnuje prioritní pozornost a konkrétnímu řešení chceme pomoci i touto konferencí. Účelové kampaně a podpora některým dílčím vzdělávacím programům zřejmě nepomůže. Jde o řešení systémové a koordinované, podpořené i změnou motivačního prostředí“, říká Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (Sdružení), které je tradičním organizátorem této konference.

Za řečnickým stolem se na konferenci objeví například lidé z ministerstva školství s tématy o využití operačních programů pro vzdělávání a školství, významní představitelé regionu s tématy jako je vzdělávání a celoživotní učení, potřeba rozvoje technických oborů nebo spolupráce univerzit a klastrů a mnoho dalších, které Sdružení založilo a pomáhá je rozvíjet.

Druhý den se na Výstavišti Černá louka uskuteční akce s názvem „Nabídka služeb investorům", kde se představí Moravskoslezský kraj jako celek. Případní zájemci o podnikání v regionu si zde ověří, jaká je nabídka aktivit a služeb, například v oblasti nemovitostí či rezidenčních zón, poradenských služeb, vzdělávání a také v oblasti využití brownfields. Dozvědí se i o zkušenostech z oborových klastrů, založených Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a koordinovaných formou vzájemného členství.

Doprovodnou akcí Investment & Business Forum bude i specializovaná pracovní konference:„Nejlepší praktiky v lidských zdrojích při zavádění konceptu štíhlého podniku, zejména v automobilovém průmyslu". Na ní budou své zkušenosti se zaváděním konceptu štíhlého podniku prezentovat experti z Evropy i Asie.

 „Mezinárodní konferenci Investment & Business Forum chystáme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, městem Ostrava, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Agenturou pro regionální rozvoj a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest,“ dodal ředitel Fabian.

„Loni na konferenci přijelo více než čtyři sta padesát byznysmenů a ekonomických odborníků, což bylo asi třikrát více než předloni a přibližně pětkrát více než v roce 2000, kdy se konala poprvé,“ poznamenal Petr Czekaj, organizační garant akce a zároveň vedoucí projektu Institut trhu práce v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je modernizovat služby zaměstnanosti a pomoci zaměstnavatelům najít kvalifikovanou pracovní sílu.

Konference se uskuteční pod záštitou předsedy vlády Mirka Topolánka, Martina Římana - ministra průmyslu a obchodu ČR, Dany Kuchtové - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Jiřího Čunka - ministra pro místní rozvoj, Jaromíra Drábka - prezidenta  Hospodářské komory ČR, Evžena Tošenovského - hejtmana Moravskoslezského kraje a Petra Kajnara - primátora statutárního města Ostrava.

Kontakty

Karin Pelikánová, mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

GSM: 606 12 70 49, e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

t.č. v zastoupení: Jana Paštiková, gsm: 724 574 730, e-mail: janapastikova@seznam.cz

Lucie Králová, tisková mluvčí Agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest

GSM:  602 167 024, e-mail: lucie.kralova@czechinvest.org