Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 2. 9. 2009

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

02.09.2009
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 2. 9. 2009

Vyhlášení II. Výzvy v programu Školicí střediska

Dne 1. 9. 2009 byla vyhlášena II. Výzva v programu Školicí střediska. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 11. 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

Byly rovněž zveřejněny Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro II. Výzvu programu Školicí střediska. Pokyny jsou ke stažení na stránkách agentury CzechInvest i na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Nemovitosti

Dne 1. 9. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Nemovitosti. Registrační žádosti budou přijímány do 31. 3. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 4 mld. Kč.

 • Nemovitosti:program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Dne 1. 9. 2009 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Inovace – Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví. Plné žádosti budou přijímány do 31. 8. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,05 mld. Kč.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Spolupráce – Technologické platformy

Dne 1. 9. 2009 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformyPlné žádosti budou přijímány do 30. 11. 2009. Alokace pro tuto Výzvu je 0,1 mld. Kč.

 • Spolupráce – Technologické platformy:program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

 Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Školicí střediska

Příjem Registračních žádostí do I. Výzvy programu Školicí střediska byl ke dni 31. 8. 2009 definitivně ukončen.

 • Školicí střediska: program, který podporuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení školících center nebo školících místností.

Ukončení příjmu Registračních žádostí do programu Prosperita

Příjem Registračních žádostí do I. Výzvy programu Prosperita byl ke dni 31. 7. 2009 definitivně ukončen.

 • Prosperita:program, který podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu Poradenství

Příjem Plných žádostí do I. Výzvy programu Poradenství byl ke dni 31. 7. 2009 definitivně ukončen.

 • Poradenství: program, který umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb, organizační inovace v rámci podniku či marketingové inovace.

 Upozornění - Loga ke stažení v aplikaci eAccount

Loga Evropské unie, Operačního programu Podnikání a inovace, Ministerstva průmyslu a obchodu a Grafický manuál značky OPPI, sloužící žadatelům a příjemcům dotace k povinné publicitě, byla umístěna do aplikace eAccount a jsou volně ke stažení pro zaregistrované uživatele aplikace. Naleznete je pod touto ikonou Stáhnout grafický manuál.Ta je umístěna v pravém rohu obrazovky vedle ikony nápověda.

Elektronický podpis nyní k dispozici na CzechInvestu

Od 1. 9. 2009 lze získat kvalifikovaný certifikát pro vytváření elektronického podpisu, nutný pro podání žádosti o dotaci, i v regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý všední den od 8.00 do 16.30. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu Spolupráce – Technologické platformy

Před několika dny došlo k aktualizaci specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace do programu Spolupráce – Technologické platformy II. Výzva. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Spolupráce – Technologické platformy.

 • Spolupráce – Technologické platformy: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Kalendář akcí

 15. 9. 2009 Monitoring a Žádosti o platbu v Operačním programu Podnikání a inovace Jihlava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Monitoring a Žádosti o platbu v OPPI“

 • Termín konání: 15. 9. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář pro kraj Vysočina, Komenského 31, Jihlava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jihlava@czechinvest.org  či telefonicky na čísle 567 300 064, a to nejpozději do 14. 9. 2009.

Více informací v pozvánce.

16. – 17. 9.2009 Aktuální výzva programu Nemovitosti - Plzeň

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář věnovaný aktuální výzvě programu Nemovitosti.

 • Termín konání: 16. 9. 2009 a 17. 9. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář agentury CzechInvest, Anglické nábřeží 1, Plzeň 

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.paskova@czechinvest.org, nebo telefonicky na čísle 378 226 633.

Více informací v pozvánce.

 6. 10. 2009 Monitoring a Žádosti o platbu v Operačním programu Podnikání a inovace Jihlava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Monitoring a Žádosti o platbu v OPPI“

 • Termín konání: 6. 10. 2009
 • Místo konání: Regionální kancelář pro kraj Vysočina, Komenského 31, Jihlava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jihlava@czechinvest.org  či telefonicky na čísle 567 300 064, a to nejpozději do 5. 10. 2009.

Více informací v pozvánce.

8. 10. 2009 Zvyšování výkonnosti podniků s využitím ICT a dotací - Svitavy

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s agenturou CzechInvest a firmou Czech Knowledge Company, s.r.o. Vás zvou na seminář Zvyšování výkonnosti podniků s využitím ICT a dotací“

 • Termín konání: 8. 10. 2009
 • Místo konání: Svitavy, multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 3. poschodí, aula 308

Více informací naleznete v pozvánce.

29. 10. 2009 Evropské příležitosti regionu – Ostrava

 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem „Evropské příležitosti regionu“.

 • Termín konání: 29. 10. 2009
 • Místo konání: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 Bližší informace naleznete na webových stránkách www.konference.dobra-rada.cz. S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mailovou adresu  konference@dobra-rada.cz.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.