Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Čtyři miliardy na spolupráci výzkumníků a podnikatelů

Program Prosperita podpoří vznik a rozvoj inovativních firem.

16.09.2009
Čtyři miliardy na spolupráci výzkumníků a podnikatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Prosperita. Projekty zaměřené na průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace si mezi sebe rozdělí čtyři miliardy korun.

Program Prosperita podporuje spolupráci mezi výzkumem, reprezentovaným například vysokými školami či výzkumnými institucemi, a podnikatelskou sférou. „Dotaci z programu lze využít například na založení a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem,“ vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Na jeden projekt mohou žadatelé získat dotaci ve výši 5 až 300 milionů korun, a to v případě, že projekt obsahuje stavební práce. Místo realizace dotací podpořeného projektu musí být v České republice, mimo území hlavního města Prahy.

Podpořit lze i provoz již vybudovaného vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru či centra pro transfer technologií, a to v případě, že se jedná o subjekt spolufinancovaný ze stejnojmenného programu Prosperita z období 2004-2006. „Výše dotace se v tomto případě řídí pravidlem de minimis a takzvaným Českým přechodným rámcem, který platí od května tohoto roku. Podnikům, u jejichž projektů dosahují způsobilé investiční výdaje nejméně 100 milionů korun, lze při splnění podmínek přiznat podporu až do výše 500 000 euro,“ dodává Rudyšarová.

logo OPPIDotaci mohou získat podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky – jako například sdružení obcí, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií.

logo EEIRegistrační žádosti o dotaci začne přijímat agentura CzechInvest 1. listopadu 2009, a to prostřednictvím online aplikace eAccount.Zájemci o spolufinancování svého projektu ze strukturálních fondů EU tak mají dostatečné množství času konzultovat své plány buď osobně v regionálních kancelářích agentury CzechInvest, které sídlí v každém krajském městě ČR, nebo telefonicky na zelené lince o podpoře podnikání 800 800 777 (ve všední dny od 9.00 do 13.00). Více informací o aktuální výzvě programu Prosperita, elektronickém systému eAccount i dalších dotačních programech je k dispozici na internetových stránkách agentury CzechInvest www.czechinvest.org.


Business angel je individuální investor využívající vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem. Na rozdíl od venture kapitálových fondů přináší business angel do firmy i určité know-how v podobě odborných znalostí, orientace v daném oboru, popř. kontaktů na strategické partnery.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies