Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Stavba Valašskoklobouckého podnikatelského centra odstartovala

Zvýhodněný nájem, poradenství, dotované pronájmy zařízení i pomoc vysokých škol při zavádění inovací do výroby získají budoucí klienti Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Obnova brownfieldu na podnikatelský inkubátor odstartovala.

11.09.2009
Stavba Valašskoklobouckého podnikatelského centra odstartovala

Objekt s ryzími funkcemi inkubátoru pro začínající a inovační firmy vyroste v lokalitě Zákostelí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Město si od něj slibuje jak vznik zajímavých projektů, tak růst pracovních příležitostí pro obyvatele regionu.

 „Díky tomu, že podnikatelské centrum staví město, mohla je Evropská unie z programu Prosperita podpořit 75% dotací. Z investovaných 54,5 milionu korun se tak Valašským Kloboukám téměř 41 milionů vrátí,“ vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Valašskokloboucké podnikatelské centrum bude prvním podnikatelským inkubátorem v regionu, takže určitě pomůže vyrůst zajímavým inovačním firmám a mohlo by sem nalákat i nové investice,“ doplnila ředitelka k očekáváním, které jsou do inkubátoru vkládány.

„Inkubátor i celá jeho filozofie je výbornou možností, jak můžeme pomoci nejen místním firmám, ale jak také můžeme posílit růst pracovních možností pro obyvatele Valašskokloboucka,“ vyjádřil radost ze zahajovaného projektu starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš.

„Zlínský kraj podporuje projekty podobného typu jak na krajské, tak na regionální úrovni. Zejména pak v regionech jako je oblast Valašských Klobouk, které vykazují vysokou nezaměstnanost. Vznik inkubátoru je jednou z možností, jak oživit podnikatelské prostředí,“ deklaroval velkou záštitu Zlínského kraje statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

logo OPPIMramorový základní kámen poklepali zástupci významných podporovatelů a spolupracujících institucí. „Přivítali jsme hosty a partnery projektu, mezi které patří za Zlínský kraj statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, za CzechInvest Petr Kolář a Daniel Hajda, za Vysoké učení technické z Brna Ildikó Putzová, za Univerzitu Tomáše Bati Jindřiška Ondráčková, za Technologické inovační centrum Daniela Sobieská a členové Průmyslové rady podnikatelského inkubátoru. Díky směřují také k ministerstvu průmyslu a obchodu,“ uvedla k zahajovacímu ceremoniálu jednatelka Valašskoklobouckého podnikatelského centra Bronislava Kulíšková.

logo EEI„Příprava projektu byla započata již v roce 2007, a proto byl projekt Valašskoklobouckého podnikatelského centra v předregistraci v květnu 2008 prvním projektem v neveřejné podpoře programu Prosperita. Rok 2008 byl rokem přípravy projektové dokumentace a studie proveditelnosti a v říjnu tohoto roku byl projekt zaregistrován opět jako první a čekalo se na vyhlášení příjímání plných žádostí. Tato byla podána v květnu 2009 a v srpnu hodnotící komise ministerstva průmyslu a obchodu tento projekt schválila k profinancování,“ uvedl ve svém projevu Drahomír Mejzr, ředitel společnosti Accon Group, která je zpracovatelem studie proveditelnosti a plné žádosti. Podotknul také, že podepsáním podmínek a zahájením realizace si valašskokloboucký inkubátor stále drží své prvenství.   


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org


Kontakt na Valašské Klobouky

Bc. Lenka Zvonková, referentka komunikace , Valašské Klobouky, tel: +420 731 653 885 , zvonkova@mu-vk.cz