Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání – 3. 9. 2012

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

05.09.2012
Aktuální informace o programech podpory podnikání – 3. 9. 2012

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Potenciál

Dne 13. 8. 2012 (od 12 hod) byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu Potenciál. Příjem Plných žádostí bude zahájen 17. 9. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč.

  • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Ukončení příjmu Plných žádostí v programu Spolupráce – Technologické platformy

Dne 31. 8. 2012 byl ukončen příjem Plných žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Spolupráce – Technologické platformy

  • Spolupráce – Technologické platformy: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Aktualizované dokumenty na webových stránkách CI – Pravidla pro výběr dodavatelů (platnost od 1. 9. 2012)

Na webové stránky agentury CzechInvest byla vložena nová Pravidla pro výběr dodavatelů, stanovují postup příjemce dotace při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem. Platná jsou od 1. září 2012.

Pravidla naleznete ve Společných přílohách dotačních programů OPPI na stránkách agentury CzechInvest.


Kalendář akcí

18. 9. 2012 Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI – Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

  • Termín konání: 18. 9. 2012
  • Místo konání: Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj, Spielberk Office Centre, Vila K, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese lenka.bozkova@czechinvest.org, a to nejpozději do 13. 9. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

20. 9. 2012 Výběr dodavatele v OPPI – Brno

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

  • Termín konání: 20. 9. 2012
  • Místo konání: Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj, Spielberk Office Centre, Vila K, Holandská 3, Brno

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese zuzana.fialova@czechinvest.org, a to nejpozději do 17. 9. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

27. 9. 2012 Výběr dodavatele v OPPI  – Ostrava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

  • Termín konání: 27. 9. 2012
  • Místo konání: Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj, Na Hradbách 18, Ostrava

Více informací v pozvánce.

3. 10. 2012 Práva k duševnímu vlastnictví – Jihlava

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Práva k duševnímu vlastnictví“.

  • Termín konání: 3. 10. 2012
  • Místo konání: Hotel Gustav Marhel, Křížová 4, Jihlava

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese jihlava@czechinvest.org, a to nejpozději do 25. 9. 2012. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.